Indrek Kald • 13. detsember 2011 kell 13:49

Valitsus arutas erakorralisel istungil finantsabi Portugalile

Valitsus kinnitas erakorralisel istungil Eesti seisukohad Portugali finantsabi programmi muudatuste kohta.

Rahandusminister Jürgen Ligi ettepanekul kinnitas valitsus tänasel istungil seisukohad Portugali finantsabi programmi teise ülevaatuse ja sellega seotud programmi tingimuste muudatuste kohta.

Programmis on sätestatud majanduspoliitilised tingimused ja reformid, mida Portugal peab täitma, et riigile oleks võimalik teha kokkulepitud väljamakseid. Prognoositavalt makstakse jaanuaris Portugalile Euroopa Liidu (EFSF ja EFSM kokku) poolt 5,3 miljardit eurot ja IMFi poolt 2,8 miljardit eurot.

Eesti osaleb EFSF poolt Portugalile tehtava makse garanteerimises esmakordselt ja selle suurus selgub, kui Euroopa Komisjon on otsustanud EFSMi (ELi eelarve tagatisel antav laenuosa) osamakse.

Eesti toetab muudatuste sisseviimist Portugali majandusprogrammi. Portugalil tuleb hoolikalt jälgida lubatud struktuurireformide elluviimist, mis aitavad tõsta konkurentsivõimet. Arvestades ebakindlust majanduses ja finantsturgudel tuleb võtta tugevamaid meetmeid fiskaalkonsolideerimisel. Samuti tuleb tegeleda pankade kapitalibaasi tugevdamisega. Programmis seatud tingimused tuleb rangelt täita, et vältida programmi lisafinantseerimisvajaduse tekkimist, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Valitsus arutas küsimust erakorraliselt, kuna selle menetlus euroliidus on kiireloomuline. Möödunud neljapäeval saatis ELi majandus- ja rahanduskomitee sekretariaat Eestile info Portugali finantsabi programmi tingimuste muudatuste menetlemise graafiku kohta. Samal päeval sai rahandusministeerium ka kinnituse, et valminud on Portugali programmi viimane versioon.

Plaani järgi kiidetakse programmi viimane versioon heaks homsel Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungil.

Vastavalt Riigikogu otsusele Euroopa Finantsstabiilsuse Fondist tulenevate kohustuste täitmise kohta, peab enne ELi Nõukogu Eesti seisukohad heaks kiitma lisaks valitsuse kõrval ka Riigikogu ELi asjade komisjon.

Hetkel kuum