Romet Kreek • 16. juuli 2012 kell 10:46

Muutujaks olid tagasi-võetud provisjonid

SEB teatas täna, et SEB Eesti üksused lõpetasid 2012. aasta teise kvartali 18,5 miljoni eurose kasumiga, möödunud aasta teise kvartali lõpetas SEB Eesti 31,6 miljoni eurose kasumiga. Peamine muutuja oli tagasivõetud provisjonides.

„SEB Eesti kasum teises kvartalis enne laenukahjumite eraldisi kasvas aastases võrdluses neli protsenti (tulud kahanesid ühe protsendi ja kulud kahanesid kaheksa protsenti),“ ütles pangajuht Riho Unt. „Kui eelmise aasta II kvartalis vähendas SEB Eesti provisjone 13,7 miljoni euro võrra, siis käesoleva aasta II kvartalis vähendasime provisjone ainult 0,2 miljonit eurot.“

SEB grupi Panga kulu-tulu suhe kahanes 0,62-lt 0,57-le. Baltikumi kulu-tulu suhe on kõrgem grupi keskmisest, kahanedes 0,60-lt 0,58-le, olles grupi keskmisest kõrgem.

„SEB Grupi aruandes esitletud Balti divisjoni numbrid on ilma Treasury, SEB Varahalduse, SEB Elukindlustuse, SEB Enskilda tulemusteta,“ ütles Unt. „Kui hinnata kõigi SEB üksuste tulemus Eestis summaarsena, siis kulu-tulu suhe on II kvartalis 45,9% ja see on parem, kui SEB Grupi keskmine.“

„Kuid arvestades, et üldine maailma ja Euroopa majanduskeskkond on eeldatavalt küllalt pikaks ajaks ebakindel ning langevatel intressimääradel on negatiivne mõju pankade tulupoolele, siis kuludega tegelemine on ja jääb oluliseks osaks SEB Eesti üksuste igapäevategevuses,“ kommenteeris toimuvat SEB Eesti juht Riho Unt. 

Hetkel kuum