Indrek Kald • 16. jaanuar 2013 kell 9:44

Eesti suurendab rahalist abi Afganistanile

Eesti suurendab Eesti sel aastal toetust Afganistanile, eraldades 450 000 eurot.

Välisminister Urmas Paeti sõnul on Afganistan Eesti arengukoostöö üks olulisematest sihtriikidest ning tsiviilpanus on julgeoleku tagamiseks vajalike militaartegevuste kõrval võtmetähtsusega, et aidata Afganistanil jõuda sellisesse faasi, kus riik saab lõpuks ise hakkama ja ei sõltu enam niivõrd rahvusvahelisest abist.

"Afganistani ülesehituse usaldusfondi kaudu saame kõige tulemuslikumalt anda oma panuse riigi ülesehitusse," ütles ta.

Fondi kaudu rahastatakse erinevaid valdkondi üle Afganistani, sealhulgas Eesti arengukoostöö prioriteete - tervishoidu ja haridust. "Usaldusrahastu toel on näiteks rajatud üle 800 uue kooli ja koolitatud üle 45 000 õpetaja. Taastatud on rohkem kui 3000 kilomeetrit autoteid maapiirkondades ja suurt rõhku on pandud riigi energiavarustussüsteemide renoveerimisele," tõi Paet näiteid fondi tegevustest Afganistanis.

"Fondi kaudu panustatakse otseselt ka Eesti jaoks prioriteetse Helmandi provintsi tervishoiusektori arengusse," lisas ta.

Rahvusvahelise usaldusfondi toetamise kõrval jätkuvad välisministri sõnul Afganistanis ka kolm Eesti suuremat projekti: Tallinna Ülikooli projekt IT-alase magistriprogrammi väljatöötamiseks Kabuli Ülikoolis, Eesti Diplomaatide Kooli projekt afgaani diplomaatide koolitamiseks Tallinnas ja MTÜ Mondo projekt, mille eesmärk on läbi viia erinevaid koolitusi Afganistani maapiirkondades.

Samuti soovib Eesti tänavu saata Kabuli Suurbritannia Rahvusvahelise Arengu Osakonna meeskonda tsiviileksperdi. Eesti jätkab ka panustamist NATO  väljaõppemissiooni ja ELi politseimissiooni, mõlemasse nelja tsiviileksperdiga.

2010. aasta juulis toimunud Kabuli konverentsil võttis Eesti koos teiste rahvusvaheliste doonoritega kohustuse suunata hiljemalt 2012. aastaks vähemalt 50% Afganistanile mõeldud arenguabist läbi Afganistani keskvalitsuse. Selle saavutamiseks on ka teiste doonorite hinnangul hetkel kõige parem viis rahvusvahelise usaldusfondi kasutamine, sest see annab maksimaalse võimaliku kindluse, et panustatud raha sihtotstarbeliselt kasutatakse. See on Maailmapanga poolt hallatav fond, mis on Afganistani eelarves suurim panustaja nii operatiivkulude, kui ka investeeringute osas.

Hetkel kuum