Indrek Kald • 18. jaanuar 2013 kell 8:35

Eesti toetab rahaga arengumaade vabaühendusi

Välisministeerium eraldas 20 000 eurot Hillary Clintoni algatusel loodud Vabaühenduste Toetusfondi.

Fondi eesmärk on kaitsta arenguriikides keerulistes poliitilistes tingimustes tegutsevaid vabaühendusi ja vabaühenduste jaoks töötavaid inimesi tagakiusamise eest.

Välisminister Urmas Paeti sõnul on Eestile oluline kodanikuühiskonna arengu ja demokraatia toetamine kogu maailmas. "Eesti on järjekindel demokraatia, julgeoleku ja inimõiguste toetaja. Erilist tuge vajavad need riigid, kes soovivad liikuda vaba ning avatud ühiskonna suunas. Peame oluliseks tuge vabaühenduste tegevusele ja seda eriti riikides, kus poliitiline olukord ning suhtumine vabaühenduste töösse neid takistab või otseselt taga kiusab," sõnas ta.

Välisministri sõnul on toetusfondi tegevus globaalne, mistõttu on Eesti huvi selle kaudu toetada vabaühenduste kaitset ja nende tegevust ka riikides, kus viivad arengukoostöö projekte ellu Eesti vabaühendused.

Vabaühenduste Toetusfondi (Lifeline Embattled NGOs Assistance Fund) loomise algatas 2010. aastal USA riigisekretär Hillary Clinton.

Fondi eesmärk on kaitsta vabaühenduste tegevusi riikides, kus nende tegevus või töötajad on sattunud kohalike võimude repressiooni alla. Fond annab võimaluse tagada vajadusel juriidilist kaitset, meditsiinilist abi, transporti, kohtuprotsessi vaatlust ja kiiret info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid. Samuti pakutakse tuge arenguriigi kohalikele vabaühendustele tundlikumate projektide elluviimisel (publikatsioonid, üritused, regionaalne sidestumine, teadlikkuse tõstmine jms).

Hetkel kuum