Ken Rohelaan • 23. jaanuar 2014 kell 16:13

Tallinn tõstis messitoetuse ülemmäära

Tänavu on Tallinna eelarvesse arvestatud messitoetusteks kokku 83 000 eurot ning linnavolikogu tõstis toetuse ülemmäära 1000 eurole, vahendas linnavolikogu.

"Eelistatud on taotlused ärikontaktide loomiseks, uute turustuskanalite leidmiseks ja müügi edendamiseks, et arendada väikeettevõtlust Tallinnas," ütles abilinnapea Arvo Sarapuu. Tema sõnul on messitoetuse andmise eesmärk toetada väikeettevõtete ja füüsilisest isikust ettevõtjate osalemist Eesti messidel.

Määrusesse lisatakse säte, mille kohaselt on Tallinna ettevõtlusametil õigus nõuda sätestatud tingimuste rikkumise või valeandmete esitamise korral kolme aasta jooksul toetus täies mahus tagasi. Ettevõtlusametil on ka õigus pärast toetuse andmist avalikustada Tallinna linna veebilehel toetuse saaja nimi, tegevusvaldkond, messi nimetus, millel toetuse saaja osales, ja toetuse summa.

Hetkel kuum