Mari Mets • 12 jaanuar 2016

Terroriprotsessi kaitsja: prokurör võttis meilt võimaluse tõendeid koguda

Roman Manko kaitsja Olavi-Jüri Luik lubab kohtuotsuse kindlasti edasi kaevata.  Foto: Andras Kralla

Terrorismile kaasa aitamises süüdi mõistetud Roman Manko ja Ramil Khalilovi protsessi kaitsja Olavi-Jüri Luik kinnitas, et kaebab otsuse edasi, ning tegi etteheiteid riigiprokurör Laura Vaigule.

„Kui prokurör saab süüdistuse esitamiseks materjalid kätte, siis ta peab andma kümne päeva jooksul kaitsjatele võimaluse esitada avaldusi ja taotlusi. Prokurör oli teadlik, et kaitsjad soovivad esitada taotlusi, kuid sellele vaatamata saatis prokurör enne kümnepäevase tähtaja ära ootamist asja kohtusse. Sellega võttis prokurör kaitsjatelt tahtlikult võimaluse tõendeid koguda ja avaldusi esitada,“ ütles Luik.

Riigiprokurör Vaik aga selgitas, et kriminaalasi saadeti kohtusse kiirustades, sest selle ajal hoiti süüdistatavaid vahi all. „Nagu ka kohus märkis, olid süüdistatavate õigused tagatud,“ lausus ta.

Vaigu kinnitusel on prokuratuur kohtuotsusega rahul, sest kohus nõustus prokuratuuri seisukohtadega ja leidis, et kuriteod on tõendatud ja tõendid on kogutud seaduslikult. Ta lisas, et peab ka karistust õiglaseks.

Kiirustamine segas tööd

Luik aga ütles, et on seisukohal, et tema kaitsealune Roman Manko pole pannud toime talle ette heidetud tegusid. „Kõigepealt pean tutvuma kohtuotsusega, et vaadata kohtu põhjendusi ja järeldusi ning seejärel saan kindlasti kaitstavaga kokku. Pärast seda hakkame koostama apellatsioonikaebust,“ ütles ta.

Luik märkis, et neil polnud prokuröri kiirustamise tõttu võimalust piisavalt tõendeid koguda. „Näiteks selle väidetavalt Süürias viibiva isikuga (Ivan Sazanakov – toim), keda on võimalik kätte saada, soovisime videosilla vahendusel ühendust võtta, et ta üle kuulataks. Seda võimalust meile ei antud,“ sõnas ta.

 

Foto: Andras Kralla

Vaik aga ütles, et Abdurrahman Sazanakov on kuulutatud rahvusvaheliselt tagaotsitavaks ning selle kaudu ongi prokuratuur üritanud teda tabada, et ka teda kohtu ette tuua, kuid see pole õnnestunud.

Tõendeid pole

Luik ootas Roman Manko kohta õigeksmõistvat otsust.  „Vaadates, mida talle ette heidetakse ja millega seda tõendatakse, pole mitte ühtegi tõendit selle kohta, et ta oleks kellelegi raha maksnud. Tõsi, ta suhtles väidetavalt Süürias oleva isikuga (Ivan Sazanakov – toim), kuid kas väidetava kurjategijaga suhtlemine on kuritegu? Minu arusaamist mööda mitte. See võib olla lihtsalt eetiliselt taunitav,“ ütles Luik.

Ta lisas, et pole ka ühtegi tõendit, mis tõestaks, et tema klient Manko teadis, et Sazanakov on Süürias ja millega ta seal üldse tegeleb. „Prokuratuuri esitatud nendevahelisest kirjavahetusest on näha, et Manko teadis, et ta on Egiptuses ja õpib araabia keelt.“

Luik ei olnud siiski arvamusel, et tegemist on näidist loova protsessiga, kuigi nõustus, et see on esmakordne omataoline juhtum.

Kaitsjatel on nüüd kohtuotsuse jõustumisest 15 päeva aega see edasi kaevata.

Hetkel kuum