FIE valikud enne 2010

29. detsember 2009, 09:18

Loodetavasti ei ole ühelegi füüsilisest isikust ettevõtjale (FIE) uudiseks, et veel 2009.a. jooksul peab maksuameti maksukohustuslaste registris olev FIE end ümber registreerima kohtute poolt peetavasse äriregistrisse, kui ta soovib ettevõtlusega jätkata.

Millised on FIE tagajärjed, kui ta ei tee mitte midagi loetud päevade jooksul ning millised on ta alternatiivid?

Kui äriregistris registreerimata FIE ei esita selle aastanumbri sees äriregistrisse kandmise avaldust, siis ta kustutatakse maksuameti maksukohustuslaste registrist. Ettevõtlusega lõpetamisega kaasnevad sõltumata selle õiguslikust alusest aga mitmed olulised maksutagajärjed.

Nimelt kui ettevõtluse lõpetanud FIE-l on erikonto, siis erikontol olevad summad tuleb ettevõtluse lõpetamisel deklareerida ettevõtlustuluna. Kui FIE-l puuduvad ettevõtlusega seotud kulud, siis maksustatakse erikontol olevad summad tulumaksuga ja sotsiaalmaksuga kogu ulatuses.

Kui ettevõtluse lõpetanud FIE-l on vara (näiteks maja, maatükk, auto, traktor, personaalarvuti), mille soetamismaksumus on arvatud ettevõtluse kuluks, siis sellise vara isiklikku tarbimisse võtmisel loetakse vara turuhind ettevõtlustuluks. Kui ettevõtluse lõpetanud FIE müüb vara, mille soetamismaksumuse on ta arvanud ettevõtluse kuluks, siis saadud tulu kuulub maksustamisele samuti ettevõtluse tuluna.

Saadud ettevõtlustulu tuleb maksuhaldurile deklareerida 31. märtsiks esitatavas tuludeklaratsioonis ka siis, kui ettevõtlus on lõpetatud. Seega tuleb teadvustada võimalikke maksukohustusi, mis kaasnevad ettevõtluse lõpetamisega.
Lisaks peab arvestama, et ettevõtluse lõpetamisel kaob FIE ravikindlustus (v.a. juhul, kui FIE samaaegselt ka töötas ja ta ravikindlustus jätkub seoses töösuhtega). Samuti kaob avansiliste maksete tasumise kohustus.

Kui maksukohustuslaste registris registreeritud FIE soovib oma tegevuse ümber kujundada ja jätkata äriühingu vormis, siis on ka selleks olemas soodne võimalus. Nimelt vara isiklikku tarbimisse võtmiseks ei loeta füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte hulka kuulunud vara mitterahalise sissemaksena üleandmist äriühingule, kui selle eesmärgiks on ettevõtte tegevuse jätkamine. Seega, kui FIE teeb ettevõtluses kasutava varaga sissemakse äriühingu kapitali, siis saab ta jätkata ettevõtlust äriühingu vormis ilma, et vahepeal kaasneks maksukohustust. Äriregistris registreerimata FIE arvatavasti ei jõua aasta viimaste päevadega oma ettevõtluse vara äriühingule mitterahalise sissemaksena üle anda ja seepärast tasuks tal vähemalt esialgu registreerida end füüsilisest isikust ettevõtjana äriregistris. Nimelt on eeltoodud võimalus vara üleandmiseks oma äriühingule olemas ka nendel FIE-del, kes on registreeritud äriregistris ning selles osas ei too aastavahetus muudatusi.

Kokkuvõtteks võib öelda, et paljudel FIE-del on veel aasta viimaste päevade jooksul vaja langetada valik oma tuleviku osas ning otsustada ettevõtlusega jätkamise küsimus.

Mõned kasulikud lingid:
http://www.emta.ee/index.php?id=24952
http://www.emta.ee/index.php?id=25612

Ranno Tingas, partner, juhatuse liige Ernst & Young Baltic AS

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
04. January 2010, 10:03
Otsi:

Ava täpsem otsing