27. september 1998 kell 22:00

Missugustel juhtudel tuleb teha töökoha riskianalüüs?

Töökoha riskianalüüse on meie ettevõttes kahte liiki. Ühelt poolt tuleb välja selgitada, kui suur on töökohal toitainete riknemise oht. Teiselt poolt on vaja kindlaks teha, kui suur on töökoha risk töötajale.

Kui toiduainete tootmise osas ei vasta töökohad nõuetele, siis mõjutab see otseselt toodangu pääsu Euroopa Liidu liikmesriikidesse.

Töökohtade riskianalüüsi toiduainete tootmise osas oleme sel aastal alustanud. Tegemist on rohkem tulevikku suunatud ülesandega ja sellest ei pääse lähiaastatel ükski toiduainetetööstuse ettevõte.

Töökoha riski määramiseks töötajale on Kalevis üldine metoodika olemas. Seni seadused selle metoodika ellurakendamist ei nõua.

Küll on välja selgitatud ohud tervisele nendel töökohtadel, kus töötavad inimesed saavad lisapuhkust tervistkahjustavate töötingimuste tõttu (müra, kõrge temperatuur, vibratsioon, keemilised ained, tolm).

Kuna ehitusprotsessis töötajate töökohad ja töötingimused pidevalt muutuvad, siis võrreldes teiste tegevusaladega on ehitustöödel risk suurem. Riski vähendab ehitusobjektil töötavate inimeste töökaitsealane juhendamine.

Ehitustöödel määratakse kindlaks iga töö risk. Vajaduse korral annab objektijuht üksiku ohtliku töö läbiviimiseks töökäsk-loa, millega püütakse täiendavalt riski vähendada.

Risk suureneb, kui objektil töötab inimesi, kellel ehitusalane koolitus täielikult puudub ja praktilise töö kogemus piirdub korteris edukalt läbiviidud remondiga.

Lähemate aastate jooksul muutub ettevõtetes töökoha riskianalüüs üha aktuaalsemaks.

Kõige rohkem juhtub ehitustöödel õnnetusi seoses kukkumistega -- kas kukub keegi ise või kukub töötajale midagi peale. Kui kukkumise saaks elimineerida, oleks õnnetusjuhtumeid ligi poole võrra vähem.

Praegu pole töökoha riskianalüüs veel kuigi levinud, kaugemas perspektiivis muutub see aga paljudes eluvaldkondades hädavajalikuks. Eelkõige puutuvad töökoha riskianalüüsiga kokku sellised ettevõtted, mille eesmärgiks on toota kvaliteetset toodet.

Kõigepealt tuleb riskianalüüs viia läbi nendel töökohtadel, kus on tervistkahjustavad töötingimused. Kasu on sellest nii tööandjal kui ka töövõtjal. Tööandja leiab töökoha riski hinnates üles valukohad, millele tuleb suuremat tähelepanu pöörata.

Meie oludes on töökoha riski hindamine uus asi ja selle juurutamine nõuab aega, kuid kui see on korraldatud süsteemselt, on sellest kindlasti kasu.

Terve firma töökohtade riskianalüüsi tegemine on küllalt töömahukas ettevõtmine. Võiks olla isegi päris hea äriidee luua spetsiaalne firma, kus koolitatud ja atesteeritud spetsialistid teeksid sellest huvitatud ettevõtetes töökohtade riskianalüüsi.

Hetkel kuum