Merit Raju • 11. november 2002 kell 22:00

Automaatne e-kirjale vastaja säästab aega

Infoühiskond ei paku mitte ainult massiliselt teavet, vaid ka erinevat tarkvara, mis tähendab kiirust ja efektiivsust ning aitab vähendada töötajate koormust ja vältida inimlikke vigu.

Tihenev suhtlus e-posti teel on toonud e-posti ka ettevõtete kommunikatsiooniviisidesse ning tarkvaraturg pakub võimalusi digitaalse postituskampaania läbiviimiseks.

E-postitus tähendab kommertsteksti või info saatmist e-posti teel. Tekst on teatava määrani personaliseeritud vastavalt kliendi kohta teadaoleva informatsiooni analüüsile. Kliendiprofiili tekitamisel mängivad rolli nt elukoht, ostetud tooted, kliendi väljavalitud valdkonnad vms. Sedasorti andmetel põhinevate e-kirjadega ei tohi kliente koormata: oluline on, et iga e-kirja saamiseks oleks olemas adressadi nõusolek.

E-posti osakaal kommunikatsioonis ning e-kirjade saatmisele kulutuatav aeg aina kasvab nii isikliku suhtluse vallas kui ka ettevõtetes. Ajavõiduvajadustele reageerib ka tarkvaraturg, pakkudes automaatseid e-kirjale vastajaid, mis efektiivistavad ettevõtte tööd, sest küsimuse esitanud klient saab automaatselt ja kiiresti vajaliku informatsiooni. Teist sorti tarkvara on mõeldud digitaalse postituskampaania ettevalmistusteks, läbiviimiseks ning analüüsiks.

E-postituskampaania ettevalmistus algab kontseptsiooni ja eesmärkide kindlaksmääramise, aadresside muretsemise ning sihtrühma valikuga.

Seejärel on oluline määrata e-kirja sisu, mis peab olema mahu poolest umbes pool klassikalise reklaampostituse tekstist, kuna ekraanilt on tunduvalt raskem süvenenult lugeda kui paberkandjalt. Kindlasti tuleks lisada ka erinevaid linke ning illustratsioone, näiteks fotosid. See võimaldab hiljem ka analüüsida, milline adressaat millisele lingile klikkis, ning see omakorda aitab luua või täiendada kliendi huvide profiili.

Eriti suurt tähelepanu tuleb pöörata subjekti-väljale, sest saatja nime kõrval mängib see olulist rolli e-kirja saajas huvi tekitamisel. Subjekt ei tohi soovitatavalt olla üle 40 tähemärgi pikk.

Teiseks tuleb otsustada e-kirja vorm: kas HTML või tekst. Iseenesest on HTML-meilid ilusamad, värvilisemad ja ülevaatlikumad, sest neis on võimalik muuta kirja tüüpi ja suurust, vajadusel lisada pilte. Txt-vorming võimaldab e-kirjas kombineerida vaid ühtlase suurusega teksti ja linke. Probleemiks on vaid see, et leidub e-posti programme, mis HTML-meile ei näita. Samas kuna HTML on võimalusterikkam ja tõenäoliselt mõjusam, on mõtet saata Multipart-vormingus meile, mis avanevad ainult sel juhul txt-vormingus, kui HTMLi kujutamine pole tehniliselt võimalik.

Kui vorming on otsustatud, tekst valmis, pildid ja vajalikud lingid lisatud, tuleb e-postitust testida levinumates e-posti programmides ning interneti e-posti aadressidel. Eriti tõhus on testida erineva kujunduse ja sisuga e-kirju sihtrühma esindajate hulgas, et valida välja sobivaim, kuna reklaamiagentuuri ja firma ettekujutus heast kampaaniast võib erineda sihtrühma maitsest.

Järgnevalt hoolitseb spetsiaaltarkvara e-posti saatmise ja tulemuste analüüsi eest: arvutab välja avatud ja tagasi tulnud e-kirjade osakaalu ja avaldab info linkide klikkimise, tellimuste jm kohta ning annab seega ülevaate kampaania edukusest. Nüüd jääb veel üle vastata klientide reaktsioonidele ning neid analüüsida.

Elektroonilise postituskampaania automatiseerimine lihtsustab kampaania erinevaid etappe planeerimisest analüüsini, kuid loomulikult võib kogu kampaania korraldada ka lihtsamate vahenditega. Kes ei taha tühjast tüli teha ja valmis otstarbekaks lisainvesteeringuks efektiivse kampaania nimel, otsustab ilmselt spetsiaaltarkvara kasuks.

Pertti Rahnel

OÜ Consumetric nõusolekuturunduslahenduste projektijuht

E-posti tarkvara valikul on Eesti firmal kolm võimalust. Esimene võimalus on osta sisse mõni rahvusvaheliselt tunnustatud e-postituse tarkvaralahendus. Rahvusvaheliste tarkvarapakkujate hinnad algavad 0,4 kroonist e-kirja kohta, millele lisanduvad erinevad fikseeritud lisatasud, nagu installeerimistasu, kohustuslik koolitus, tehniline tugi jne. Arvestada tuleb 100 000 kuni 1 mln krooniga aastas.

Teine võimalus on kasutada Eestis arendatud lahendust, nt Eesti firmade Consumetric ja Mail2Market.net puhul on ühe e-kirja saatmise hind 0,45 krooni, lisandub fikseeritud kulu 1000 krooni kampaania kohta.

Kolmas võimalus on muidugi alati ise ehitada, mis on aeganõudev ning arvestada tuleb vähemalt 50 000?100 000kroonise investeeringuga.

Hetkel kuum