Katre Pilvinski • 22. veebruar 2011 kell 9:42

Riigikogu kinnitas kütusemüüjate tagatisnõude 

Riigikogu võttis vastu seadusemuudatuse, millega kehtestatakse kütusemüüjatele alates 1. aprillist kohustusliku käibemaksu tagatis.

Eelnõu näeb kütuse müüjaile ette tagatise kütuse tarbimisse lubamisel 1 miljon eurot ja juba tarbimisse lubatud kütuse puhul 100 tuhat eurot.

Rahanduskomisjoni algatatud vedelkütuse seaduse ja käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu, mille eesmärk on korrastada kütuseturgu ja välistada käibemaksupettusi. Maksu- ja tolliametil on seejuures õigus riski hindamisele tuginedes nõuda kütuse müüjailt nii tagatise suurendamist kui ka laitmatult tegutsenud ettevõtete puhul seda vähendada.

Kuna kütuse tarbimisse lubamisel tuleb tasuda käibemaks kogu kütuse maksumuselt (teistes etappides tuleb seda teha vaid kütuse lisandunud väärtuselt), on kütuse tarbimisse lubamisel riigile tekkiv võimalik kahju algataja hinnangul kõige suurem. Seetõttu rakendub kütuse tarbimisse lubamisel kütuse müüjale oluliselt suurem tagatis ning selle  vähendamise võimalus tekib alles alates 2013. aastast. Muudatused jõustuvad eelnõu kohaselt 1. aprillil 2011.

Eelmisel aastal jäi Eesti riigil ainuüksi kütuseturul toimuvate maksupettuste tõttu saamata ligi 50 miljonit eurot (üle 700 miljoni krooni) maksutulu.

 

 

Hetkel kuum