Kadrin Karner • 23. november 2011 kell 5:47

Ansip: võlakriisist väljumiseks vaja tõsta riikide konkurentsivõimet

Eesti peaminister Andrus Ansipi ja Tšehhi peaminister Petr Necasi ja hinnangul on võlakriisi lahendamiseks vaja tõsta hädas olevate riikide konkurentsivõimet, piirata avaliku sektori kulutusi ning suurendada tulusid.

„Kriisilahenduse võtmed on riikide endi kätes. Euroopa Liit ega euroala ei saa Kreeka, Portugali, Iirimaa või mõne teise riigi eest reforme ellu viia,“ ütles Eesti valitsusjuht kohtumisel Tšehhi kolleegiga. Ansipi sõnul on euro, hoolimata turgude närvilisusest, tugev ühine raha ja oluline garant Euroopa Liidu (EL) siseturu tõrgeteta toimimiseks.

Eesti valitsusjuhi hinnangul on euroala tugevdamiseks vaja tõhustada koostööd eurot kasutavate riikide vahel, kuid see ei tähenda suletud klubi tekkimist Euroopa Liidu sees. „Euro Plus Paktiga sarnaselt võiks euroala tõhustatud koostööga liituda ka riigid, kes euroalasse ei kuulu,“ ütles Ansip.

Kohtumisel väljendasid valitsusjuhid ühist soovi liikuda kiiresti edasi digitaalse ühtse turu loomise ning Euroopa Liidu siseturu edasiarendamisega.

Euroopa Liidu järgmisest eelarveperspektiivist rääkides tõdesid peaministrid seisukohtade ühtsust nii eelarve üldmahu osas kui ka selles, et liidu eelarvest toetatavate investeeringute eesmärk peab olema konkurentsivõime tõstmine. „Eestile on oluline, et Euroopa Liidu vahendeid kulutataks muuhulgas ka üle-Euroopalist majanduskasvu toetavate piiriüleste taristute loomiseks,“ ütles Ansip ning rõhutas seejuures Rail Baltic projekti positiivset mõju kogu Euroopale.

Peaminister Ansip tänas Tšehhi Vabariiki panuse eest Eesti julgeoleku tagamisse läbi NATO õhuturbeoperatsiooni: „Tšehhi on Eesti kindel liitlane, kelle peale võib loota.“

Visiidi käigus kohtus Andrus Ansip ka Tšehhi äriringkondade esindajatega, kes muuhulgas tundsid huvi ühistranspordivahendite müügivõimaluste vastu Eestis. 

Hetkel kuum