Birjo Must • 12. juuli 2012 kell 4:12

Täna selgub meie osalus ESMis

Täna keskpäeval avaldab riigikohus otsuse Euroopa Stabiilsusmehhanismi (ESM) põhiseaduslikkuse kohta.

Õiguskantsler Indrek Teder pöördus 12. märtsil riigikohtusse taotlusega tunnistada Brüsselis 2. veebruaril 2012 alla kirjutatud Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu artikli 4 lõige 4 põhiseadusega vastuolus olevaks.

Õiguskantsler leidis, et see säte on vastuolus põhiseadusega ja riivab intensiivselt parlamentaarse demokraatia ja parlamendireservatsiooni põhimõtteid ning riigikogu eelarvepädevust.

500 miljardi euro suuruse abifondi käivitamise kuupäevaks kavandati esialgu 9. juulit. Käivitamine venib, sest ka Saksamaal on tekkinud küsimused ESMi põhiseadusele vastavuse kohta.

Eesti osa ESMi sissemakstavas kapitalis on 148,8 miljonit eurot, millest kaks osa - kokku 60 miljonit eurot - tuleks fondiga liitumisel ära maksta sel aastal. Eesti maksimaalsed kohustused fondi ees (sissemakstud pluss nõudmiseni kapital) võivad küündida 1,3 miljardile eurole.

 

 

 

Hetkel kuum