10. detsember 2012 kell 21:00

Aktsiaost enne laene

LHV Varahalduse sõnul ei ostnud nad pensionifondidesse Arco Vara suuromanikelt aktsiaid siis, kui kinnisvarafirma suuromanike aktsiad olid laenude tagatisel LHV Pangale panditud, vaid enne seda.

Pank teatas, et ei saanud seda varem öelda, kuna neil ei olnud selleks Richard Tomingase ja Hillar-Peeter Luitsalu nõusolekut.

LHV Pank tunnistas eile, et nad on võtnud Danske Bankilt küll üle Arco Vara omanike Richard Tomingase ja Hillar-Peeter Luitsalu firmadega seotud laenuportfelli, kuid alles pärast pensionifondide 0,54 miljoni eurost investeeringut Arco Vara aktsiatesse.

“Täna (eile – toim) Äripäevas ilmunud väide, nagu oleksid LHV pensionifondid ostnud Arco Vara aktsiaid, et päästa LHV Panga halvaks läinud laenu, ei vasta tõele. Miski muu ei saa seda kinnitada paremini kui fakt, et sel hetkel, kui LHV pensionifondid investeerisid Arco Vara aktsiatesse, ei olnud Richard Tomingase ja Hillar-Peeter Luitsalu ettevõtted OÜ Toletum ja HM Investeeringud LHV Panga kliendid,” märkis LHV pensionifondide juht Andres Viisemann eile Äripäevale saadetud kirjas.

Viisemann kinnitas, et LHV teise pensionisamba fondid ostsid 8. juunil Richard Tomingase ja Hillar-Peeter Luitsaluga seotud firmadelt 150 000 Arco Vara aktsiat, kuid lisas, et nad olid kinnisvarafirmat juba eelnevalt pikka aega jälginud ning need olid fondi viimased investeeringud aktsiasse. Fondijuht märkis, et 30. mail avaldas LHV Pank institutsionaalsetele investoritele suunatud analüüsi Arco Varast ja pensionifondid tegid oma esimese investeeringu ettevõttesse 31. mail, soetades 119 654 aktsiat. Müüjaks võisid toona olla SEB fondid. Juunikuiste tehingute tulemustena kasvas LHV pensionifondide osalus börsifirmas 5,7 protsendini, mille tulemusena valiti LHV Panga asutaja Rain Lõhmus ka juulis Arco Vara nõukokku.

Fondijuht oli nördinud. Viimase kümne aasta kokkuvõttes kõige edukamalt Eestis teise pensionisamba fonde juhtinud fondivalitseja oli Äripäevale saadetud kirjas pahane, et uurisime panga käest Toletumi ja HM Investeeringud OÜga seotud repolaenude ja firma seotuse kohta LHV Pangaga. “See on siis meie juhtiva majandusajakirja tase. Ajakirjanikud ei tunne seadust ning lisaks sellele ei loe nad läbi ka neile saadetud vastuseid. Mille muuga saab seletada seda, et majandusajakiri kutsub ikkagi seadust rikkuma ja klientide tehingute kohta infot avaldama,” märkis Viisemann.

Äripäev kirjutas eile, et LHV teise samba pensionifondid võisid osta juunis Arco Vara suuromanike Toletum ja HM Investeeringud OÜ laenude tagatiseks ja sundmüüki pandud Arco Vara aktsiaid panga enda tagatisportfellist.

Nimelt oli Äripäevale mitteametlikult teada, et Richard Tomingase ja Hillar-Peeter Luitsalu Arco Vara aktsiatega tagatud laenud on läinud Danske Banki käest LHV Panga kontrolli alla. Samuti teadsime, et 8. juunil, mil Tomingas ja Luitsalu müüsid LHV pensionifondidele 150 000 Arco Vara aktsiat, vahendas nii ostu- kui ka müügitehingut LHV Pank. Kolmandaks aegus 2. juunil Luitsalu firmal HM Investeeringud Arco Vara aktsiatega tagatud käibekapitali laen Danske Bankis, mida ettevõttel oli vaja kas vana laenuandja juures või mõnes muus pangas refinantseerida. Kõik sündmused langesid juunisse ning tekitasid küsimuse, kuivõrd seotud olid Arco Vara suuromanike toonased aktsiate sundmüügid ning suuromanike laenude üleminek LHV Pangale.

LHV privaat- ja ettevõtete panganduse juhi Indrek Nuume sõnul saavad nad vaid öelda, et suuromanike aktsiate müügitehingu ajal polnud LHV Pank veel Toletumi ja HM Investeeringud OÜ klient. “Sellest tulenevalt võib järeldada, et LHV pensionifondid “päästsid” ilmselt ühte välispanka (Danske Banki – toim), kes oli teie andmetel nendele ettevõtetele laenu andnud,” märkis Nuume.

Arcost polnud suurt kaotust karta. Viisemann rõhutas oma täpsustavas kirjas Äripäevale, et LHV pensionifondid tegid investeeringu Arco Varasse olukorras, kus ettevõte oli oluliste probleemide ees. “See oli kuus kuud tagasi. Võit, mida ma sellelt investeeringult ootasin ja ka praegu ootan, oli mitu korda suurem, kui see, mida võis kaotada. Teades, et minu tegemised seoses Arco Varaga on teravdatud tähelepanu all, oleks mõeldamatu, et ma oleksin teinud järeleandmisi investorite huvide eest seismisel.”

Viisemanni sõnul on tal LHV Panga aktsionärina ainult kaotada, kui mõni riskantsem investeering ebaõnnestub või keegi panga vastu laimukampaaniat alustab.

 

Kommentaar

Kontrollime huvide konflikti

Raul Malmstein, finantsinspektsiooni juht Selle juhtumi puhul oleme kontrollinud ja kontrollime huvide konflikti olemasolu. Kõikvõimalikud huvide konfliktid, millega finantsasutused oma igapäevases töös kokku puutuvad, peavad olema sisemiste regulatsioonide ja vajadusel vajalike hoolsusmeetmetega kaetud. Kontrollime, kas neid on riskide juhtimisel arvestatud.Pensionifondide raha paigutab fondijuht. Kui fondijuht ei tegutse osakuomanike parimates huvides või on sisereegleid eiranud, vastutavad ka fondivalitseja juhtorganite liikmed. Kui üks ja sama isik on tegev nii fondivalitseja kui ka krediidiasutuse juhtorganites, siis seda enam peab ta jälgima, et ei tekiks huvide konflikte.Praegu ei saa kuidagi kommenteerida, kas huvide konflikti risk on realiseerunud, kuna meie menetlused ei ole avalikud.

Inspektsioon ei tohiks sekkuda

Kristjan Hänni, Kawe Kapitali portfellihaldurAntud tehingute kohta on vara midagi arvata. Nad hindavad seda vara tõenäoliselt praegu konservatiivselt ümber ja kui praegune aktsiahinnas tuntav määramatus on vähenenud, siis on võimalik kõrvaltvaatajatel midagi sellest olukorrast arvata.Tänane (eilne – toim) artikkel on puhtakujuline spekulatsioon ja minu mulje on praegu küll selline, et finantsinspektsioon teeks taktitu käigu väärtpaberituru toimimisprintsiipide ja Arco Vara kui ettevõtte suhtes, kui nad kuidagi sekkuksid.Kui aktsionärid leiavad, et ettevõttel on rohkem väärtust juhul, kui sinna lisaraha panna, siis see raha sinna ka pannakse. Kui osal praegustel aktsionäridel seda võtta pole, siis juba see räägib millestki ja võib ka nende käitumist mõjutada.

Hetkel kuum