Sirje Rank • 5. november 2013 kell 10:05

Euroopa Komisjon: Eesti konkurentsivõime kahanes

Täna avaldatud sügiseses majandusprognoosis on Euroopa Komisjon kevadega võrreldes tuntavalt kärpinud Eesti majanduskasvu väljavaateid, nentides, et tootlikkusest kiirem palgatõus on majandusaktiivsuse aeglustudes õõnestanud Eesti konkurentsivõimet.

Aasta esimesel poolel aeglustus reaalmajanduse kasvutempo aasta baasil 1,2%-le eelnenud aasta 3,9%-lt. Investeeringute kasv peatus, kuna avaliku sektori investeeringud vähenesid seoses mitmete keskkonnaprojektide ja enamike ELi kaasrahastusega projektide lõppemisega, samas kui nõrk nõudlus hoidis tagasi erasektori investeeringuid.

Eelkõige viis madalam nõudlus Soome turul koos energiakandjate transiidi ümbersuunamisega Balti riikidest Venemaa sadamatesse Eesti ekspordimahtude kasvu peaaegu stagnatsiooni, nentis komisjon Eestit käsitlevas peatükis.

Majanduse kogutoodangu kasvu aeglustudes ja hõive kasvades aeglustus tootlikkuse kasv, jäädes alla märkimisväärselt kiirele palgatõusule. See on õõnestanud Eesti konkurentsivõimet, märkis komisjon, prognoosides tänavu SKP kasvu vaid 1,3% kevadel prognoositud 3% asemel. Majanduskasvu toetab kodumaine tarbimine.

Tuleval aastal prognoosib komisjon investeeringute ja välisnõudluse taastumist, mis tagab 2014. aastal 3% ja 2015. aastal 3,9% suuruse SKP kasvu. Avaliku sektori investeeringud saavad uut hoogu ülejärgmisel aastal, mil käiku jõuavad ELi järgmise eelarveperioodi vahendid.

Eratarbimise kasv jääb tugevaks, saades toetust nii reaalpalga kasvust kui tulumaksumäära alanemisest. Majapidamiste laenukasv jääb tagasihoidlikuks, kuna pangad on jätkuvalt erasektori suhteliselt kõrge võlakoorma tõttu ettevaatlikud. 2015. aastast võib Eesti kaubandusbilanss tugeva sisenõudluse tõttu kergelt negatiivseks pöörata.

Peamised riskid on prognoositust nõrgem nõudlus Eesti eksporditurgudel Soomes ja Venemaal.

Aastateks 2014 ja 2015 prognoosib Euroopa Komisjon nominaalpalga kasvu Eestis 7% ja reaalpalga kasvu 4% tasemel.

Inflatsiooni prognoosib Euroopa Komisjon Eestile tänavu keskmiselt 3,4% ja tuleval aastal 2,8% tasemel.

Riigirahanduse osas prognoosib komisjon tänavu 0,4% suurust eelarvedefitsiiti SKPst, mis tuleval aastal kahaneb 0,1%-le. Eesti avaliku sektori võlakoorem on tänavu 10% SKPst, kahanedes tuleval aastal 9,7%-le ja sealt edasi 9,1%-le.

Hetkel kuum