Sirje Rank • 5. märts 2014 kell 13:28

Euroopa Komisjon võttis vastu abipaketi Ukrainale

Euroopa Komisjon võttis täna vastu abipaketi konkreetsete meetmetega majandusliku ja rahandusliku abi andmiseks Ukrainale.

"Tänase ettepaneku kohaselt saaksime Ukrainat lähiaastatel toetada vähemalt 11 miljardi euroga ELi eelarvest ning ELis asuvate rahvusvaheliste finantseerimisasutuste vahenditest," ütles Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso.

Mõnesid ettepanekus sisalduvatest meetmetest saab rakendada kohe, teisi tuleb aga pikemalt planeerida ning ette valmistada. Paljude meetmete jaoks on vaja Euroopa Liidu Nõukogu ja parlamendi viivitamatut ja aktiivset tuge.

Agentuur Bloomberg vahendab, et 1,6 miljardit eurot oleks ELi kiireloomuline abi, mis ollakse valmis eraldama IMFi abipaketi raames.

USA on juba teatanud, et on valmis andma Ukrainale laenugarantii miljardi dollari ulatuses.

ELi abipaketi põhielemendid:

• 3 miljardit eurot ELi eelarvest lähiaastatel; 1,6 miljardit eurot makromajanduslikku finantsabi laenude kujul; 1,4 miljardi suurune toetuspakett;

• kuni 8 miljardit eurot Euroopa Investeerimispangalt ning Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupangalt;

• võimalik 3,5 miljardit euro eraldamine ELi naabruspoliitika investeerimisvahendi kaudu;

• platvormi loomine abiandjate tegevuse koordineerimiseks;

• põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduspiirkonna esialgne rakendamine pärast assotsiatsioonilepingu allkirjastamist ning vajaduse korral kaubandusmeetmete sõltumatu varasem rakendamine;

• kõrgetasemelise investeerimisfoorumi/töörühma moodustamine;

• Ukraina gaasitransiidisüsteemi ajakohastamine ning eelkõige Slovakkia kaudu kulgeva vastassuunavoogude taristu ettevalmistamine;

• viisavabaduse tegevuskava kiirendamine olemasoleva raamistiku alusel; liikuvuspartnerluse loomine;

• tehniline abi paljudes valdkondades põhiseaduse ja kohtusüsteemi reformist kuni valimiste ettevalmistamiseni.  

Hetkel kuum