Vaata, mida nõutakse uues majandusaasta aruandes

Majandusaasta aruannete täitmisel on olulisi muudatusi.  Foto: PantherMedia/Scanpix

Selle aasta algusest kehtivad majandusaasta aruannetele mõnevõrra teistsugused nõuded, eriti tähelepanelik tasub olla mikro- ja väikeettevõtjatel.

Raamatupidamise seadusega on tänavu jaanuarist ja hiljem alanud majandusaasta aruannetele kehtestatud erinevad nõuded eri liiki ettevõtjatele, seetõttu on muutunud ka aruannete eesmärgid. Raamatupidamise seaduse järgi jagunevad ettevõtjad mikroettevõtjateks, väikeettevõtjateks, keskmise suurusega ettevõtjateks ja suurettevõtjateks. 

Kehtima hakanud olulised muudatused on kokkuvõtvalt toodud alljärgneval interaktiivsel graafikul.

On oluline teada, et kui äriühing ei täida nõudeid, mis on seatud äriühingurühmale, kuhu ühing kuulub, lõpevad sellele ettevõttele raamatupidamise seadusega ette nähtud erandid ainult siis, kui nõudeid ei täideta kahel järjestikusel aastal. 

Äripäeva käsiraamatud

Praktilised professionaalsed töövahendid tippspetsialistile ja juhile.

Raamatupidamise käsiraamat on ilmunud juba 16 aastat (venekeelsena kuus aastat). Veebis täieneb info igal kuul, paberis ilmub täiendus neli korda aastas.

Raamatupidajad ja ettevõtte juhid leiavad käsiraamatust vastused paljudele raamatupidamist puudutavatele küsimustele. Käsiraamat on praktiline, mahukas ja süsteemne.

Käsiraamatu temaatika: põhjalik ülevaade aastaaruande koostamisest, raamatupidamise korraldamisest ettevõttes, bilansist ja kasumiaruandest ning mitmetest teistest olulistest teemadest.

Mida sisaldab aastane litsents?– ligipääsu veebikeskkonnale– võimalust kasutada nõuandekeskust– vahetatavate lehtedega paberväljaannet– kord kvartalis paberväljaande uuendusi– elektroonilist uudiskirja Õigusuudised

Loe lähemalt Äripäeva raamatupidamise käsiraamatust.

Näiteks aastatel 2016 ja 2017 on ettevõtte müügitulu 45 000 eurot, ka muude nõuete järgi liigitub ta mikroettevõtjaks. 2018. aastal suureneb ettevõtte müügitulu märgatavalt ja on 155 000 eurot. Kuigi ettevõtja on nõude ületanud, võib ta ka veel 2018. aastal kasutada raamatupidamise seadusega ette nähtud erisätteid, näiteks mitte esitada koos majandusaasta aruandega tegevusaruannet. Kui aga ka 2019. aastal liigitub ettevõtja väikeettevõtjaks, siis ta mikroettevõtja erisusi enam kasutada ei saa ja lähtuda tuleb väikeettevõtjale antud erisätetest.

Tähelepanu tasub pöörata sellele, et raamatupidamise seaduse alusprintsiipide järgi peab erinevate aastate võrreldavus olema tagatud ehk mikroettevõtja, kes kasutab lühendatud bilanssi, peab väikeettevõtjaks saades esitama oluliselt pikema bilansi, kus tal tuleb kirja panna ka eelneva aasta asjaomased näitajad. Erisätete kasutamine on võimalus, mitte kohustus. Seega, kui on näha, et ettevõte kasvab kiiresti mikroettevõtjast väikeettevõtjaks, on mõistlik juba alguses rakendada väikeettevõtja erisätteid.

Äripäeva raamatupidamise käsiraamat  

Oluline on teada, et muudatused hakkasid kehtima Eesti hea raamatupidamistava kohastele aruannetele, mille majandusaasta algas 1. jaanuarist 2016. Ettevõtjad, kes koostavad majandusaasta aruande 12 kuust pikema perioodi kohta (näiteks 15. august 2015 kuni 31. detsember 2016), peavad lähtuma aruande koostamisel eelmistest nõuetest ning koostama aruande vastavalt kuni 1. juunini 2016 kehtinud raamatupidamise seadusele ehk täismahus.

Muudatuste kohta detailsemalt: näiteks majandusaasta aruande kinnitamisest, bilansi ja kasumiaruande skeemi võrdlustest eri liiki ettevõtetel, EMTAK müügitulu aruande koostamisest RIK aruandluskeskkonnas ja palju muud olulist infot majandusaasta aruannete koostamise kohta saate lugeda BDO Eesti kogenud spetsialistide koostatavast Äripäeva raamatupidamise käsiraamatust. BDO Eesti eesmärk on lisada käsiraamatu peatükkidesse palju näiteid reaalsest elust ning juhtida tähelepanu spetsiifilistele kitsaskohtadele.

Hetkel kuum