Anastasija Tido • 15 september 2016

Advokaat: Kruuda tahab pankade raha tasuta kasutada

Jaanus Mody   Foto: Andras Kralla

Piimatööstuse Tere suurimaid võlausaldajaid Nordea ja DNB Panka esindava advokaadibüroo Cobalt juhtivpartner Jaanus Mody sõnul pole tööstuse majandusraskused kuidagi seotud pankade käitumisega.

Suurtes majandusraskustes Tere juhi Oliver Kruuda sõnul on finantsraskuste tekkimise põhjus kasutatavate finantstoodete sobimatus. Kruuda väitel on pangad Tere suhtes pahatahtlikud.

Piimatööstuse Tere suurimaid võlausaldajaid Nordeat ja DNBd esindava advokaadibüroo Cobalt juhtivpartner Jaanus Mody rääkis Äripäeva sõsarväljaandele Delovõje Vedomosti, et pole ühtegi põhjust, miks pangad peaksid andma Terele laenu üldistest turutingimustest kehvemalt.

Mody sõnul soovib Kruuda 30 miljonit eurot pankade raha umbes kümme aastat sisuliselt tasuta kasutada. "Arusaadavalt võib see talle sobiv olla, aga ükski finantsasutus ega muu tõsiseltvõetav ettevõte saa sarnase olukorraga nõustuda," nentis Mody. ""Pangad ei tee Tere ASile ühtegi takistust oma võlgnevuste kustutamiseks, nii refinantseerimise kui muul teel. Samuti ei takista pangad hr Kruudal lisainvestorit kaasata, ettevõtet müüa ega muul viisil äri päästa."

Seda loomulikult eeldusel, et mis iganes "päästmisega" austatakse pankade õigusi, rõhutas Mody. "Täna soovib hr Kruuda ettevõtet "päästa" pankade raha arvel, mis ei ole muidugi aktsepteeritav. Pangad ei ole piiramatu anonüümne rahaallikas. Ka pankadel on kohustused oma klientide, hoiustajate, võlausaldajate, finantsinspektsiooni, aktsionäride ja teiste isikute ning ühiskonna ees, ja neid kohustusi ei saaks täita, kui pangalaenudesse suhtuda nii nagu Tere AS seda soovib teha."

Mody selgitas, et kuna Tere AS teadis ette, et pankade ees tuleb kohustused täita, kuid ei ole seda senini teinud ning tänaseni ei ole ka ühtegi tõsiseltvõetavat alust veenmaks pankasid, et kohustusi pankade ees kavatsetakse kohaselt täita, siis peavad pangad oma laenude tagasisaamiseks tegema seda, mis on seaduslike võimaluste piires. "Pankadel puudub igasugune huvi Tere ASi välja osta - pankade huvi on oma raha tagasi saada," kinnitas advokaat. 

Mody rõhutas, et ettevõtte finantsraskuste tekkepõhjus ei ole seotud panga krediiditoodete sobivuse või mittesobivusega minevikus, täna või ka tulevikus. "Seetõttu on ka ASi Tere kaks kõige suuremat võlausaldajat, Nordea ja DNB, hääletanud ettevõtja esitatud saneerimiskava vastu," lausus Mody. Tema sõnul ei nähta pakutud saneerimiskavaga ette sisulisi muudatusi ettevõtte ärimudelis, selle toodetes või turgudes ning ettevõtte juhtimises.

"Ettevõtte raske finantsmajandusliku olukorra lahendamiseks ettevõtja väljapakutud meetmed ei ole tasakaalus ettevõtte omanike ning võlausaldajate huvidega," rääkis Mody. "Võlausaldajad pannakse väga pikalt raha ootele lootuses, et ehk seekord läheb kõik hästi."

Mody nentis, et argumente, miks sel korral peaks ilma ettevõttes sisulisi muudatusi tegemata kõik paremini minema, ettevõtja saneerimiskavas esitanud ei ole. "Tulenevalt vastutusest oma hoiustajate ja nende raha säilitamise eest, ei saa me sellise olukorraga leppida."

Hetkel kuum