5. jaanuar 1998 kell 22:00

Vöötkoodi kasutamine laos

Vöötkood pakub mitmeid võimalusi logistika efektiivsuse tõstmiseks (vt ka 23.12.1997 Äripäeva).

- Kaalutavate kaupade komplekteerimise teeb lihtsaks asjaolu, et kõik etiketistatud tooted sisaldavad vöötkoodist loetavat kaalu. See annab käsitlemisel suure ajavõidu.

- Kui agendid koostavad kaupade müügitellimusi klientide juures, siis on otstarbekas agendid varustada kantavate terminaalidega. Sellega saab tellimused kohe elektroonilisel kujul ning tellimuse töötlemine muutub kiiremaks ja veavõimalus väheneb.

- Kui kaupade müügitellimused koostatakse kliendi enda arvutis, siis on andmete ülekandmiseks otstarbekas kasutada EDI (Electronic Data Interchange- ) standardit. See võimaldab kliendi koostatud tellimusi kohe arvutiga töödela ilma operaatori sekkumiseta.

- Vähese vaevaga saab parandada ülevaadet kauba seisust laos.

- Parema ülevaate omamisel saab tõsta lao käibe kiirust.

- Kiirem tellimuste töötlemine annab väiksemad kulutused õhtusele/öisele tööle kauba komplekteerimisel.

- Kiirem ja korrektsem komplekteerimine võimaldab efektiivsemalt kasutada laialiveo transporti.

- Väiksem kauba riknemise oht.

- Lihtne on teha inventuure.

Hetkel kuum