7. jaanuar 1998 kell 22:00

Kas ISDN on vajalik ja perspektiivne?

Pakkuja:- AS Eesti Telefon

Teenuse kättesaadavus:- Tallinn, Tartu, Pärnu, Jõhvi jm

2B+D ühendus:- 10 välisnumbrit ja 2 üheaegset sidekanalit

30B+D ühendus:- 100 välisnumbrit ja 30 üheaegset sidekanalit

Andmeside kiirus:- 64 kilobitti kanali kohta

Uus ja aina populaarsem ISDN muutub kasulikuks, kui peale tavaliste telefonikõnede on firmal või kodutarbijal vaja ka kvaliteetset andmeside ühendust. ISDN-jaamad tagavad analoogjaamadega võrreldes parema kõnekvaliteedi, sest aparaadis muundatakse analoogsignaal digitaalseks. ISDN-telefonidel on võimalik tuvastada helistaja number, saada infot kõne maksumuse kohta, võrk võimaldab saata teisele telefonile tekstiteadet, samuti saab pidada konverentskõnet. ISDN-võrgus võib üks aparaat töötada mitmel numbril, kusjuures neid saab panna helisema erineval meloodial. Enne ISDNi soetamist tuleks siiski Eesti Telefoni kohalikust teeninduspunktist uurida, kas on võimalik ISDN-liini firmasse või koju tõmmata.

- Tarbijana arvan, et ISDN on säästev rahalises mõttes ja mugav tänu mitmetele lisateenustele, mis kergendavad meie igapäevast tööd ja mida muud ühendused ei võimalda. Näiteks kõne maksumuse näit, sisenenud kõnede väljavõte, väljuvate kõnede trükk, n-ö kõnede kaasavõtmine, mis ei seo töötajat oma töökohaga, vaid lubab viibida objektil. ISDN võimaldab odavamat andmesidet, kui ei ole vajalik pidev internetiühendus.

- Kui Avatud Eesti fond kolis 1995. aasta kevadel uutesse ruumidesse, siis ei pakutud veel ISDN-ühendust. Seega kasutame 2MB digitaal-optilist ühendust. Kuna meie töös on olulisel kohal andmeside ja mahud on suured, siis oleme jäänud sellele ühendusele truuks, sest ta katab täielikult meie vajadused nii andmeside kui telefoniside osas. Kuigi meie ei vaja ISDN-ühendust, usume, et tegu on perspektiivika tootega andmeside alal.

- ISDN on väga perspektiivikas telekommunikatsioonitoode, milles on ühendatud optimaalselt nii tehtavad kulutused kui tarbija poolt saadav teenus. Klient saab ühe ühendusliiniga endale mitu sidetoodet (telefon, Internet, faks jne), mis seni vajasid eraldi liine. ISDNi valmidus on olemas kõigis Eesti maakonna keskustes. Algaval aastal valmistame tarbijatele tootejuhendid, et klient saaks täpsema ülevaate ISDNi võimalustest.

Hetkel kuum