20. jaanuar 1998 kell 22:00

Riik investeerib 4 miljardit reoveepuhastusse

Aastaks 2005 uuendatakse või ehitatakse reoveepuhastid ning lõpetatakse reovee otsene sattumine keskkonda kõigis üle 2000 elanikuga asulas, ütles keskkonnaministeeriumi veeprogrammi koordinaator Marko Tuurmann.

Teisipäeval valitsuses heaks kiidetud heitvete määruse eelnõus on aastaks 2005 ette nähtud investeeringuid 2,4 miljardit krooni.

«Määruses sätestatud ettekirjutuste täitmise tähtajad on realistlikud. See võimaldab täita Euroopa nõukogu, Läänemere keskkonnakomisjoni ja Eesti--Soome veekaitsealaste kokkulepete nõudeid,» ütles Tuurmann.

Määruse eelnõusse on sisse toodud põhimõte, et reovee puhastamise nõuete kehtestamisel arvestatakse ka veekogude ja pinnaste reostustundlikkust.

Peale kvaliteedinõuete on nüüdsest kehtestatud ka kvantiteedinõuded, millega kohustatakse puhastama 95% reoveest rohkem kui 2000 inimesega asulates.

Praegu vastab üle 2000 elanikuga asula reoveepuhastus rahvusvahelistele nõuetele Tallinnas, Tapal, Kärdlas, Narvas, Raplas, Pärnus, Sillamäel, Türil ja Kehras. BNS

Hetkel kuum