Kaido Einama • 15. september 2000 kell 14:13

Toivo Asmeri haldusreformi ettepanekut toetavad suurlinnade elanikud

Toivo Asmeri radikaalse haldusreformi ettepanekust oli kuulnud 58% Eesti 15-60- aastastest elanikest, kusjuures eestlastest oli sellest kuulnud 75% ning muulastest vaid 26%, selgus EMORi uuringutest.

Nendest, kes olid midagi sellest ettepanekust kuulnud, toetas seda ettepanekut 30%, ei toetanud 54% ning 16 % ei osanud sellele hinnangut anda. Oluliselt sõltus toetus

radikaalsesse haldusreformi elukohast. Kui suuremates linnades (Tallinn, Narva, Pärnu, Tartu, Kohtla-Järve) oli ettepaneku toetajaid ja mittetoetajaid enam-vähem võrdselt (vastavalt 40 % oli 38%), siis väiksemate linnade, maa-asulate külade elanikest, keda see reform kõige otsesemalt puudutab, toetas radikaalse haldusreformi kava vaid 21% ning vastu oli 66% (13% ei osanud öelda).

Andmete aluseks on perioodil 12.09.-14.09.2000 läbiviidud Emori CATIBUSS uuring. CATI-buss on AS-i Emor poolt üks kord nädalas läbiviidav telefoniküsitlus, mille käigus vastab 250 alalist Eesti elanikku vanuses 15-60 aastat. Uuring kirjeldab proportsionaalselt Eesti rahvastikku.

Hetkel kuum