Andres Reimer • 13. detsember 2002 kell 13:59

Eesti Pank avaldas uurimuse Euroopa Liiduga ühinemisest

Eesti Pank avaldas Eesti tööturgu ning eelseisvat Euroopa Majandus- ja Rahaliiduga liitumist käsitleva uurimuse.

Eesti Panga toimetiste seerias ilmus järjekordne ingliskeelne uurimus

Estonian Labour Market and EMU Membership ? Challenges and Policy Options(?Eesti tööjõuturg ja liitumine Euroopa Majandus- ja Rahaliiduga ?väljakutsed ja poliitilised valikud?), mille autoriks on Andreas Freytag.

Uurimuses analüüsitakse Eesti tööturuga seonduvaid küsimusi. Artiklis

leitakse, et Euroopa Majandus- ja Rahaliidus on Eesti majanduse edukatoimimise üheks olulisemaks eelduseks tööturu paindlikkus. Töös jõutaksejäreldusele, et Eesti tööturg on praeguste Euroopa Liidu liikmesriikidegavõrreldes paindlik, kuid oluliseks probleemiks on ebakõla töötajatekvalifikatsiooni ja tööturu nõudmiste vahel, mille vähendamisel onesmatähtis haridus- ja täiendõppesüsteemi reform.

Uurimust saab lugeda Eesti suuremates raamatukogudes ja Internetis aadressil

http://www.ee/epbe/papers/index.html.en.

Toimetiste seerias ilmunud tööde järeldused ei pruugi ühtida Eesti Panga seisukohtadega, lisas Eesti Pank.

Hetkel kuum