Katariina Krjutškova • 9. jaanuar 2011 kell 6:34

IRL lubab kehtestada ema- ja lesepensioni

Isamaa ja Res Publica Liit (IRL) avalikustas sotsiaalprogrammi, mis lubab muu hulgas kehtestada 2012. aastast ema- ja lesepensioni.

Erakond lubab 2012. aastast kehtestada emapensioni, mis on riigieelarvest makstav riiklik toetus vähemalt kolme pensionistaaži täisaastaga võrdne pensionilisa vanaduspensioni ikka jõudnud emadele.

Nii peaks kahe lapse ema saama praegust keskmist vanaduspensioni arvestades pensionile minnes ühe kuu pensioni lisaks ehk 13. pensioni.

IRL lubab dialoogis eakate ühendustega algatada arutelu lesepensioni sisseseadmise üle. IRL-i arvates kompenseeriks lesepension üksikuks jäänud abielupaari liikme täiendavaid kulutusi toimetulekuks.

Lesepensionit tasutaks riikliku pensionikindlustuse vahenditest ning selle maksumus oleks kindel protsendiosa lahkunud abielupaari liikme pensioni staažiosast.

IRL lubab ka nende hinnangul põhjendamatult kõrgete riigieelarvest makstavate eripensionite süsteemi ümberkorraldamist ning peavad vajalikuks kehtestada õigusvastaselt represseeritute represseerimise eest saadud pensionistaaži aastate mahaarvamise nende igakuisest maksustatavast tulust.

Hetkel kuum