Nõudeid rajatavale tuulepargile jagub

"Sellist kaugust võib pidada optimaalseks, lähtudes visuaalse mõju puudumisest, tuuletingimuste piisavusest ja tuulikupargi elektrivõrguga liitumise kaugusest," sõnab Ruuda.

Merepinda haldab Eesti riik. Selleks, et avalikku veekogusse tuulikuparki ehitada, peab soovija taotlema hoonestusloa valitsuselt. Luba annab õiguse avaliku veekogu põhjaga ühendatud, kuid kaldaga mitteühendatud ehitise ehitamiseks. Tuulikupark kuulub hoonestusloa omanikule.

Hoonestusluba on tähtajaline, tavaliselt 50 aastat. Seejärel on õigus taotleda loa pikendamist järgmiseks perioodiks.

Hoonestusluba ei asenda teisi seadusest tulenevaid tavapäraseid lubasid rajatistele. Seega on vaja avalikku veekogusse ehitamiseks ja ehitise kasutamiseks ka ehitus- ja kasutusluba. Erinevad load väljastab valitsus, kohalik omavalitsus, konkurentsiamet.

Eraõiguslikel isikutel on võrdne võimalus ehitada tuuleelektrijaamu ja sadamaseadmeid avalike veekogude põhja.

Ainus erisus on selles, et riigiasutus ei pea hoonestusluba taotlema.

Hetkel kuum