Anne Oja • 1. juuni 2012 kell 9:54

Mühls läheb tagasi ärisse

Koostöö kogu juht Peep Mühls siirdub juuni lõpuni kestva ametiaja järel tagasi ettevõtlusesse, jätkates tööd oma kommunikatsioonibüroos.

Pärast kohtumisi ja konsultatsioone erinevate kandidaatidega otsustas sihtasutuse nõukogu 1. juulist Koostöö Kogu uueks juhiks valida Olari Koppeli, teatas koostöökoda.

„Koostöö Kogu missioon on olnud hoida pikaajalist vaadet Eesti strateegilistele arengutele. Eelkõige puudutab see meie inimvara ja haridust. Läbi Eesti Inimarengu Aruannete ning kümnete organisatsioonide poolt tehtud ettepanekute on Koostöö Kogu päevapoliitikasse minemata tõstatanud Eesti jaoks põhimõttelist tähendust omavaid teemasid,“ selgitas Eesti Koostöö Kogu nõukogu esimees Marika Valk. „Tunnustades sihtasutuse väikese meeskonna varasemat tööd, ootab meid ees veel mitmeid olulisi teematõstatusi Riigikogule ja Vabariigi Valitsusele aruteluks ja otsustamiseks.“

„Sageli kurdetakse meil vähese eesmärgipõhise koostöö ja visiooni puudumise üle. Koostöö Kogu kogemus on näidanud, et valimistsükli ülene vaade meie riigi ja ühiskonna arengule on võimalik, kui selle eelduseks on faktidele tuginev teadmistepõhine analüüs. Seda peaks jätkama ja uuele tasemele viima nii Eesti kui Läänemere piirkonna vastavate organisatsioonide koostöös,“ lisas Koostöö Kogu nõukogu liige, Arengufondi nõukogu esimees Raivo Vare.

Eesti Koostöö Kogu on Eesti pikaajalisest arengust huvitatud valitsusväliste organisatsioonide koostöövõrgustik, mis tegeleb erinevate seisukohtade teadvustamise, kooskõlastamise ning hinnangute ja ettepanekute kujundamisega  riigi tuleviku võtmeküsimustes.

Koostöökogu tegevuse väljunditeks on programmdokumendist lähtuvad Harta Ettepanekud ja Eesti Inimarengu Aruanne. Koostöökogu eestvedamisel on valminud Eesti Haridusstrateegia 2020 kavand, mis aitab asjaomastel ministeeriumitel riiklikku haridusstrateegiat kujundada.

Peep Mühls lõpetas 1992. aastal Tartu Ülikooli ajaloo ja filosoofia erialal cum laude. Pärast seda juhtis ta lühiajaliselt erastamisagentuuri avalikke suhteid ning oli 1995–2004 suhtekorraldusfirma Hill and Knowlton Eesti juhatuse esimees ja Balti regiooni juht.

Enne Peep Mühlsi juhtis Eesti Koostöö Kogu Andra Veidemann.

Hetkel kuum