Meelis Mandel • 6. juuni 2012 kell 11:39

"Eesti võla kasv 14%ni pole probleem"

Rahandusminister Jürgen Ligi ütles täna riigikogus esinedes, et isegi 14%ni kerkiv Eesti valitsemissektori võlakoormus poleks probleemiks.

"14% oleks Euroopa mastaabis ja ka rahvusvaheliselt laiemalt endiselt olematu võlakoormus ja seal ei ole meil mõtet probleemi otsida," lausus Ligi. "Küll aga valitsus kindlasti jälgib, mitte kindlasti, vaid jälgibki, et võlakoormus oleks ohjes, et kui järjekordse eelarve või eelarvestrateegia koostamine käib, siis oleksid kulud tuludega kaetud."

Ligi vastus tuli Kadri Simsoni küsimusele, mis kõlas: "Euroopa Komisjoni hinnangus nenditakse, et Eesti valitsemissektori võlatase on hetkel väga madal, aga samas nähakse selles ette, et senise poliitika jätkumisel suureneks võlg 2020. aastaks 14,6%ni SKPst. Mis on need põhjused, mis suurendavad Eesti võlakoormust sellises mahus?"

"Meil endal on ka omad prognoosid ja me teame, et surve sellele, et kulud ületaksid tulusid on enne igat eelarvestrateegiat," kostis Ligi. "14 pole iseenesest probleem, probleem on see, kas me lõdvaks. Sest kui sa kord lased ja arvad, et see võlakoorem ei ole probleem, siis nii jääbki. Sellise poliitika jätkamine on see, et põhiline sõnum, mida Euroopa Komisjon meile ütleb – hoidke oma senist rida, hoidke võlad ohjes ja tehke sarnaseid otsuseid."

Hetkel kuum