Anne Oja • 28. märts 2012 kell 9:38

Kohus: pank peab raha laenates olema vastutustundlik

Kohus ei rahuldanud Bigbanki hagi eraisiku vastu 5571 euro väljamõistmiseks. Pank rikkus vastutustundliku laenamise põhimõtet ja keevitas laenatud summale liiga palju otsa.

Kohus leidis nimelt, et Bigbank rikkus krediidiasutuste seaduses sätestatud vastutustundliku laenamise põhimõtet ning keevitas laenatud summale liiga palju otsa.

Pooled sõlmisid aastatel 2006–2009 kolm tarbijakrediidilepingut ja kaks lepingutega seotud kokkulepet, edastas kohtu pressiesindaja. Nende alusel sai isik kokku krediiti 3138,06 eurot ning on teinud pangale tagasimakseid kokku 4800,91 euro ulatuses. Kohus leidis, et laenuvõtja täitis oma kohustuse panga ees. Kohtu kaudu esitatud nõue koosnes tagastamata krediidisummast, intressist, võla sissenõudmisega seotud kuludest, viivisest ja lepingu sõlmimise tasust.

Viiest sõlmitud lepingust andsid kolm laenu osaliselt või täielikult varasemate võlgnevuste tasaarvestamiseks. Kahe viimase lepinguga ei saanud laenuvõtja üldse reaalselt raha, vaid krediidisummad tasaarvestati täies ulatuses eelneva võlgnevusega. Võlasummadele lisas pank juurde lepingu sõlmimise tasud ning viivised ja intressid.

Kohtu hinnangul suurendas pank isikule laenukoormuse üle jõu käivaks käitumisega, kus sõlmis korduvalt uusi lepinguid eelmiste võlgnevuste kustutamiseks. Kohus leidis, et uute lepingute sõlmimisel ei oleks pank tohtinud arvestada võlasumma hulka viivist ja intressi, mis võimaldas neilt veelkord intressi ja viivist nõuda.

Pank oli seejuures teadlik krediidisaaja makseprobleemidest. Sellest hoolimata kasutas pank kohtu hinnangul oma positsiooni, et uusi ning laenuvõtjale üha kahjulikumaid lepinguid sõlmida.

Samuti olid kohtu hinnangul poolte vastastikkused kohustused täiesti tasakaalust väljas. Panga nõue oli enam kui kolm korda suurem laenuks antud summast. Kui krediidisumma oli 3138,06 eurot, siis panga kogunõue lepingujärgseteks makseteks ulatus 10 372,10 euroni.

Vastutustundliku laenamise printsiibi kohaselt peab krediidiasutus tundma oma klienti ja hindama tema jaksu raha tagasi maksta. Samuti on krediidiasutusel kohustus enne lepingu sõlmimist klienti sõnaselgelt teavitada, millised ohud pikaajaliste laenudega kaasnevad.

Hetkel kuum