26. september 2013 kell 15:42

Valitsus toetab Euroopa Prokuratuuri loomist

Valitsus otsustas täna toetada Euroopa Komisjoni algatust Euroopa Prokuratuuri loomiseks, et kaitsta seniselt tõhusamalt Euroopa Liidu finantshuve ning võidelda Euroopa Liidu eelarve vastu suunatud kuritegevusega.

Euroopa Komisjonis väljatöötatud eelnõu järgi oleks Euroopa Prokuratuur uus Euroopa Liidu organ liidu finantshuvide vastu suunatud kuritegude menetlemiseks. Prokuratuuri juhiks Euroopa Prokurör ning selle koosseisu kuuluksid igast liikmesriigist ametisse nimetatud prokurörid ehk nn Euroopa delegeeritud prokurörid.

Delegeeritud prokuröride asukoht oleks vastavalt neid ametisse nimetanud liikmesriikides, kuid nad oleksid oma liikmesriigist täiesti sõltumatud ja alluksid üksnes Euroopa Prokurörile. Euroopa Prokuratuur toimetaks kriminaalmenetlust liikmesriigis vastavalt liikmesriigi õigusele ja ka kohtumenetlus toimuks liikmesriigi reeglite järgi.

„Enne algatuse jõustumist on aga vaja kindlust, et uus süsteem oleks selge, efektiivne ja toimiv. Vähendada tuleb kaasnevat halduskoormust ja hoida Euroopa Prokuratuuri loomisega tekkivad kulud võimalikult madalatena. Samuti tuleb tagada, et arvestatud oleksid ka liikmesriikide prioriteedid kuritegevusvastases võitluses, menetlused oleksid kiired ja tõhusad,“ ütles justiitsminister Hanno Pevkur.

Suureulatuslikud finantskuriteod on sageli seotud mitme riigiga ning eeldavad piiriülese menetluse läbiviimist. See muudab selliste süütegude menetlemise väga keeruliseks ja ajamahukaks. Kavandatav Euroopa Prokuratuuri süsteem võimaldaks keerulisi finantskuritegusid paremini menetleda, sest muudest liikmesriikidest tõendite kogumine ning nende kasutamine kohtus muutub hõlpsamaks. Samas tagatakse kõik asjakohased põhiõigused nagu näiteks õigus kaitsjale ja tõlkele.

Euroopa Prokuratuuri asutamise määruse vastuvõtmiseks on vajalik liikmesriikide ühehäälsus ning Euroopa Parlamendi nõusolek. Euroopa Prokuratuuri loomise ja toimimisega kaasnevad kulud kaetakse Euroopa Liidu eelarvest.

Määruse eelnõu õigusaktiks saamise aeg on lahtine, kuivõrd eelnõu menetluse ajakulu ei ole võimalik täpselt prognoosida.

 

Autor: 1321-aripaev

Hetkel kuum