Äripäev • 21. september 2016 kell 13:45

EL rändlustasude kaotamisega uuel katsel

Euroopa Komisjoni asepresident Andrus Ansip  Foto: Scanpix/REuters

Euroopa Komisjon arutas täna uut ettepanekut rändlustasude kaotamiseks Euroopa Liidus tuleva aasta 15. juunist.

Komisjon jõudis seisukohale, et tarbijatele ei tohiks seada mobiilseadmete teistes liikmesriikides kasutamisega seotud ajalisi ega mahulisi piiranguid. Samas pakub uus eelnõu mobiilsideoperaatoritele kindlat kaitset võimaliku kuritarvituse eest.

Uus süsteem põhineb elukoha või nn püsivate sidemete põhimõttel. See tähendab, et teistes liikmesriikides reisivad tarbijad saavad seal oma elukohariigi (või riigi, millega neil on püsivad sidemed) SIM-kaarti kasutada samadel tingimustel nagu kodus.

Nn püsivad sidemed riigiga on näiteks piiriülestel töötajatel, välismaal elavatel, kuid sageli oma päritoluriigis viibivatel kodanikel, Erasmuse programmis osalevatel üliõpilastel.

Uue eelnõu kohaselt võivad mobiilsideoperaatorid kontrollida tarbijate kasutusmustreid, et vältida süsteemi kuritarvitamist, millele võivad viidata näiteks rändlusteenuse oluliselt suurem kasutus võrreldes riigisiseste teenustega või peamiselt, kui mitte eranditult rändlemiseks kasutatava SIM-kaardi mittekasutamine pika aja jooksul.

Sellistel juhtudel võtavad operaatorid kasutajatega ühendust ja võivad kehtestada väikese lisatasu (komisjoni ettepanekul maksimaalselt 0,04 eurot/kõneminut, 0,01 eurot/SMS ja 0,0085eurot/MB). Vaidluste puhuks kehtestavad operaatorid kaebuste esitamise korra. Kui vaidlust ei suudeta lahendada, võib klient pöörduda oma riigi reguleeriva asutuse poole.

Komisjon võtab lõpliku ettepaneku vastu 15. detsembriks 2016, kuulates ära Euroopa Sideameti, liikmesriikide ja kõigi huvitatud poolte arvamuse.

See on Euroopa Komisjoni jaoks rändlustasude kaotamisel teine katse – kuu algul esitatud ettepanek oli, et ilma rändlustasuta saab teises liikmesriigis mobiiltelefoni kasutada kuni 90 päeva aastas. Selle ettepaneku võttis komisjon puhkenud kriitika tõttu tagasi.

Hetkel kuum