Prokuratuur Tammeoksa süüdistuses riigikohtusse ei läinud

Anti Tammeoks ja Mario Sootna (seljaga) 2016.a septembris Harju maakohtus kriminaalasja istungil.  Foto: Andres Haabu
Jaga lugu:

Jõustus endise EAS-i nõukogu liikme ning jäätmekäitlusäri mõjuka niiditõmbaja Anti Tammeoksa õigeksmõistev kohtuotsus, kuna prokuratuur otsustas kassatsioonikaebust mitte esitada.

Tallinna ringkonnakohtu otsuse alusel hüvitatakse Tammeoksale ka 108 024 euro ulatuses kohtueelses, maakohtu ja apellatsioonimenetluses tekkinud õigusabikulud.

Ringkonnakohus tühistas aprillis maakohtu otsuse, millega oli Tammeoksale mõistetud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt (EAS) ning Keskkonnainvesteeringute Keskuse SA-lt (KIK) toetusrahade väljapetmise eest ligi aasta pikkune vangistus pooleteiseaastase katseajaga.

Kuriteo aegumistähtaja möödumise tõttu lõpetas ringkonnakohus menetluse Tammeoksale esitatud süüdistuses EASi toetuse taotlemisel soodustuskelmuse toimepanemises. Ringkonnakohus tuvastas, et seotult EASi makstud toetusega 2011. aasta mais oli soodustuskelmuse faktilisest lõpuleviimisest Tammeoksa kohtu alla andmise ajaks möödunud üle viie aasta, mis on karistusseadustiku järgi teise astme kuriteo puhul aegumistähtaeg.

KIKi toetuse taotlemisel toimepandud soodustuskelmuse süüdistuses mõisteti ta õigeks süü tõendamatuse tõttu.

Tammeoks kommenteeris Äripäevale peale ringkonnakohtu otsust, et talle esitatud süüdistused olid alusetud ning ebaõiglased, mida kinnitas ka ringkonnakohtu lahend.

Õhku täis hinnad

Prokuratuuri süüdistuse alusel korraldas Tammeoks aastail 2010–2012 Euroopa Liidu toetusraha väljapetmist OÜ Nelitäht ja selle juhatuse liikme Mario Sootna kaudu.

Et saada rohkem toetust ja vältida omafinantseeringu tasumist, paisutati süüdistuse järgi EASi ja KIKi toetusraha küsimisel seadmete hind suuremaks. Nelitäht küsis 2010. aastal EASilt ja KIKilt toetust jäätmete ümbertöötlemise seadmete ostmiseks. EAS kiitis 444 186eurose kogumahuga projekti heaks ja maksis 2011. aastal firmale välja 177 674eurose toetuse. Kuid KIKil tekkis neile esitatud projekti suhtes pettusekahtlus ning küsitud 480 000 eurot jäeti Nelitähele välja maksmata.

Kohtuvaidluses nõudis toonane Põhja ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Endla Ülviste oma süüdistuses Tammeoksale rahalist karistust 244 päevamäära ulatuses ehk, et Tammeoksa päevasissetulek oli 2011.a 61 eurot, siis oleks karistus jäänud alla 15 000 euro.

Maakohus otsustas aga Tammeoksale määrata rangema karistuse - ligi aasta pikkuse vangistuse pooleteiseaastase katseajaga.

Lisaks Tammeoksale olid 2016. aasta septembris alanud kohtuistungitel süüdistatavate seas kunagine Rahvaliidu aseesimees, Nelitäht OÜ omanik Mario Sootna, Kalevi Paluteder, Vello Lips, Dmitri Käsk ning nendega seotud ettevõtted Nelitäht OÜ, RS Technology OÜ ja Keskkonnatehnika OÜ.

Kõikide nende suhtes lõpetati aga kohtumenetlus oportuniteediga. Ülviste selgitas siis, et otsused tehti kaitsjate taotlusel ning kuna teised süüdistatavad olid sisuliselt Tammeoksa käsutäitjad, siis pidas prokuratuur otstarbekaks oportuniteeti kasutada.

EASi nõukogu liikmeks sai Tammeoks sai tollase majandusminister Juhan Partsi otsusega septembris 2011. aastal, kuid pidi sealt lahkuma järgmise aasta juunis, kui sai avalikuks kriminaalasja uurimine ning talle esitatud kahtlustus. Tammeoks lahkus seejärel ka IRList.

 

Vaata seoseid nende isikute ja firmadega:
Jaga lugu:
Hetkel kuum