2. aprill 1996 kell 22:00

Metsavarguste hulk on endiselt suur

Keskkonnaministeeriumi kantsler Rein Ratas ütles esmaspäeval metsavarguste vastu suunatud nõupidamisel, et vargused jätkuvad, kuigi varastatud puidu ringlusse mineku peaks välistama eelmise aasta märtsis valitsuses vastu võetud metsamaterjalide vedamise kord.

«Võimalik, et tuleb paluda majandusteadlaste abi, sest küsimus ei ole üksnes järelevalves,» lausus ta. Keskkonnaministeerium on Ratase sõnul valmis sellealaseid ettevõtmisi rahastama.

Riigikontrolli juhtivkontrolöri Madis Kaasiku sõnul puudub usaldusväärne statistika ringluses oleva nn musta puidu kogusest.

Riigikontroll on avastanud olulise erinevuse Eesti ja Soome tolliametite andmetes. Tollistatistika järgi ületasid eelmisel aastal Eesti tollis deklareeritud töötlemata puidu Soome väljaveo andmed Soomes vastu võetud puidukogustest 581 000 tihumeetri võrra, ütles Kaasik.

«Pole välistatud, et toimub suures ulatuses käibemaksu väljapetmine eksporditava kauba eest, mida tegelikult polegi olemas,» lausus Kaasik.

Majandusministeeriumi tööstuspoliitika osakonna peaspetsialist Elmet Soosalu ütles, et ringluses on enam puitu, kui ametlikult raiutakse või imporditakse. «Kuna ei teata, kui palju riigisiseselt puitu kasutatakse, ei ole välja pakutud arvud usaldusväärsed,» lisas ta.

Looduskaitse peainspektori asetäitja Henn Altoni sõnul puudub peaaegu kontroll puidu vastuvõtu üle saeveskites ja kokkuostupunktides. «Kontroll raiekohtades on rahuldav metskondade maadel, kuid ebarahuldav muudel maadel,» tunnistas ta.

Politseiameti välipolitsei büroo direktori Henn Marksoni sõnul peaks metsaamet saatma prefektuuridele puidu veoselehtede jaotuskava numbrite ja väljaandjate näitamisega.

Ta ütles, et siis oleks liiklus- ja välipolitseil võimalik esitatud andmeid raadio teel kontrollida.

Politseile laekus eelmisel aastal 705 avaldust puiduvarguste kohta, süüdlased suudeti välja selgitada 285 juhul.

Hetkel kuum