10. veebruar 1997 kell 22:00

Venemaa otsib mõjutusvahendeid

Venemaa on naaberriikide mõjutamiseks kasutusele võtnud uue relva. Eestit ja Soomet püütakse mõjutada veolubade süsteemi kaudu.

Soome transpordiministeeriumi direktor palus veebruari alguses maa välisministeeriumil saata Venemaale ametlik noot seoses veolubade süsteemi bürokraatlike piirangute suurendamisega.

Ka Eesti esindajad käsid veolubade probleemi veebruari alguses Moskavas lahendamas. Tulemus ei olnud eriti veenev. Lube ei saadud, Venemaale jäeti allakirjutamiseks kaks protokolli varianti.

Teede- ja sideministeeriumi maanteeliikluse osakonna juhataja Lembit Kiviloo sõnul pole uus kord venelastele endalegi veel selge. Rahandusministeerium alles tegeleb selle väljatöötamisega. Kiviloo andmetel soovib Venemaa vahetada piiril 51 dollari eest veolube müünud firmat.

Rahvusvaheliste autovedajate assotsiatsiooni peasekretäri Toivo Kuldkepi väitel kavatseb Venemaa anda lubade müügiõiguse riiklikule transpordiinspektsioonile. Hind tuleb endisest loomulikult tunduvalt kallim.

Vaevalt, et Venemaa uue korra kinnitamisega kiirustab. Vedusid tegevate Venemaa ja Eesti firmade 1/10 suhe annab soodsa võimaluse Venemaal peale veolubade Eestilt veel üht-teist vastu nõuda. Vene ärimeeste (ka autojuhtide) habemega probleem on Eesti viisa saamine. Selle probleemi lahendamise ongi venelased Toivo Kuldkepi väitel seadnud veolubade eraldamise eeltingimuseks. Välisministeerium peab lihtsustama vene ärimeestele ja autojuhtidele viisa andmist.

Kangekaelne jäiga joone jätkamine ei ole ohtlik Eesti ja Venemaa vahelisele kaubavahetusele. Eesti Raudtee nõuniku Kalev Laikre hinnangul ei valmista raudteele raskusi võtta enda kanda 5--10% kaubavedude mahust, mis on praegu autovedajate käes Eesti ja Venemaa vahelises kaubavahetuses. Õnnetum lugu on praegu Venemaa-vedudele spetsialiseerunud autovedajatega. Nemad jäävad töötuks. Ilmselt ootab Eestit sellisel juhul ees suurem autofirmade pankrotilaine.

Loodetavasti ei lähtu Eesti põhimõttest: ise ei saa, kuid teistel ka ei lase. Eestimaal äri ajada soovivad vene ärimehed lastakse üle piiri, Eesti saab veoload ja veofirmade pankrotistumist ei tule.

Hetkel kuum