Andres Teder • 23. mai 2004 kell 22:00

Vanade laopindade nõudlus ja pakkumine on tasakaalus

Nõudlus ületab pakkumist kvaliteetse lao- ja tootmispinna järele hinnatasemel 50?60 kr/m2. Selles segmendis on pakkumine vähene, kuna üürnikel üldjuhul puuduvad majanduslikud võimalused, et maksta kõrgemat üüri, üürile andjatel aga puudub soov ja tihti ka võimalused tuua turule lao- ja tootmispinda madalama hinnatasemega kui 60?80 kr/m2. Keskmine minimaalsete vahenditega renoveeritud laopinna rendis on hetkel Tallinnas 30?40 kr/m², mis on analoogne tootmispinna omaga.

Uue lao- või tootmishoone ehitust saavad hetkel endale siiski lubada suuremad või ennast juba õigustanud ettevõtted. Väiketootjatele ja alles alustavatele ettevõtetele jäävad võimalikeks alternatiivideks kas ruumide üürimine või olemasolevate pindade ümberehitus.

Kasvanud nõudlus, maa- ja ehitushindade tõus on viimastel aastatel oluliselt suurendanud huvi väljakujunenud lao- või tootmispiirkonnas paiknevate, tugevate raudbetoonkonstruktsioonidega, kuid täielikku renoveerimist vajavate hoonete vastu. Suurenenud nõudluse tõttu on selliste hoonete ruutmeetri hinnad tõusnud tasemelt 200?1000 kr/m2 tasemeni 1000?2000 kr/m2 ning hindades on veel mõningast kasvuruumi, arvestades uute hoonete ehitusmaksumust 4000?8000 kr/m2.

Hoonetele esitatavad nõuded on seejuures olemasolevate konstruktsioonide hea seisukord, olenevalt pinna otstarbest estakaadi, telferi, sildkraana olemasolu või ehitamise võimalus, minimaalselt 6 meetri kõrgused ruumid, tehnovõrkude olemasolu, sh piisav elektrivõimsus, ja ökonoomse kütte (kui see on vajalik) rajamise võimalus ning abipindade (kontor, olmeruumid) olemasolu või nende rajamise võimalus.

Olulised on seejuures loomulikult asukoht ja territooriumi tingimused. Enimnõutud lao- ja tootmispind paikneb suure liiklustrassi ääres ja on hästi ligipääsetav ning nähtav. Suuremate laopindade korral (ca 5000 m² või enam) on üldjuhul vajalik ka raudtee olemasolu ning sadamate lähedus või odav ühendusvõimalus (raudtee).

Territooriumi lisatingimusteks on manööverdamisruum Euroopas kehtestatud maksimaalmõõtmetega raskeveokitele, asfaltkate, aiaga piiratud territoorium ning valve.

Hetkel kuum