Äripäev • 6. märts 2017 kell 14:37

Virtuaalraha vahendajad hakkavad rahapesuseaduse alla käima

Suurte sularasummade puhul tuleb järgida rahapesuseadust.  Foto: Andras Kralla

Rahandusministeerium saatis kooskõlastusringile rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse uue redaktsiooni, teatas ministeerium.

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse uue redaktsiooni väljatöötamise vajadus tekkis 2012. aastal väljatöötatud uute rahvusvaheliste rahapesu ja terrorismi rahastamise standardite kehtestamisega ja nende ülevõtmisega Euroopa Liidu õigusesse.

Eelnõuga nähakse ette muudatused äriregistri teenuste ringis: tulevikus saavad juriidilised isikud oma tegelike kasusaajate andmeid hoida ja teised isikuid neid andmeid vaadata elektrooniliselt äriregistri kaudu. Lisaks reguleeritakse panga- ja maksekontode kohta info edastamine pädevatele asutustele, mida praegu tehakse käsitsi ja kus e-aresti edasiarenduse näol oleks võimalik saavutada kulude kokkuhoid nii riigiasutuste (politsei, maksu- ja tolliamet) töös kui ka riigiasutuste päringutele vastamise ressursi kokkuhoid krediidi- ja makseasutustes. Panga- ja maksekontode omanike kohta saaksid infot üksnes riigiasutused oma tegevuseks vajalikus ulatuses sarnaselt kehtiva korraga.

Rahapesu ja terrorismi rahastamise ennetamise kohustatud subjektidena nimetatakse ka virtuaalvaluutade vahetajad ja rahakotiteenuse pakkujad ning piirülest sularaha- ja väärtpaberite vedamise teenust osutavad ettevõtjad. Suurte sularahasummade piirmäär langetatakse 15 000 eurolt 10 000-le. Sellise sularahasumma puhul peavad hoolsusmeetmeid rakendama kõik kauplejad. Mittetulundusühingute ja sihtasutuste puhul tuleb hoolsusmeetmeid hakata rakendama juba 5000euroste sularahasummade käitlemise korral.

 

 

Hetkel kuum