Fondivalitsejate hallatavad varad kasvasid

Foto: Andras Kralla / Äripäev
Urmo Andressoo • 28. august 2017 kell 14:36

Tänavu esimeses kvartalis kasvas Eestis tegutsevate fondivalitsejate hallatava vara väärtus 100 miljoni euro võrra ehk 5,6 miljardi euroni, teatas finantsinspektsioon fondivalitsejate sektori ülevaates.

Enamik fondivalitsejate hallatava vara kasvust tuli fondidest, mille maht kerkis märtsi lõpuks 4,2 miljardi euroni. Nende hulgast kasvas näiteks kohustuslike pensionifondide maht 200 miljoni euro võrra ehk 3,3 miljardi euroni.

Oluline äriliin Eesti fondivalitsejatele on väljamaistele fondidele allhanke korras investeeringute juhtimine, märkis finantsinspektsioon. Kõnealune hallatavate varade maht vähenes esimese kvartaliga 100 miljoni võrra, 1,1 miljardi euroni.

2016. aasta neljas kvartal võrrelduna 2017. aasta esimese kvartaliga:

Hallatavate varade maht: 5,5 mld eurot / 5,6 mld eurot, sh fondide varade maht: 4,0 mld eurot / 4,2 mld eurot

Fondide turuväärtuse kvartalikasv: 5,7% / 4,4% 

Fondivalitsejate varade maht: 129,1 mln eurot / 125,2 mln eurot 

Kasum: 4,7 mln eurot / 4,1 mln eurot 

Omakapitali tootlikkus (aasta baasil): 16% / 14% 

Omavahendite nõude kaetus:  237% / 547% 

Fondivalitsejate varade kogumaht on aga kahanenud kolmandat kvartalit järjest. Esimese kvartaliga vähenes koondbilansimaht 3,9 miljonit eurot ja moodustas kvartali lõpus 125,2 miljonit eurot. Põhjustena tõi inspektsioon välja ASi SmartCap lahkumine senise järelevalverežiimi alt, dividendide maksmise ning muud tehingud. Varade mahu vähenemist leevendasid samal ajal sektori teenitud puhaskasum, omanike kapitalisüstid ja Tuleva Fondid ASi lisandumine.

Puhaskasum ja tootlikkus kukkusid

Fondivalitsejate maksueelne kasum oli esimeses kvartalis 5,9 miljonit eurot, 1,3 miljonit rohkem kui mullu samal ajal. Kasumi kasvu toetas tavapärasest suurem finantstulu – kasvas fondivalitsejate investeeringute väärtus ning finantsinvesteeringute realiseerimisest teeniti varasemast enam tulu. Fondivalitsejate puhaskasum aga kujunes tavapärasest väiksemaks, märkis inspektsioon – puhaskasumina teeniti 4,1 miljonit eurot. Ühtlasi langes fondivalitsejate sektori omakapitali tootlikkus esimeses kvartalis 2016. aasta 16%-lt 14%-le.

Leebem järelevalve

Aasta alguses jõustunud investeerimisfondide seadus muutis muu hulgas fondivalitsejate üle teostatava järelevalve ulatust. Vaid kutselistele investoritele mõeldud mitteavalikke fonde valitsevad fondivalitsejad said võimaluse minna üle leebemale järelevalverežiimile.

Tegutsevatest fondivalitsejatest kasutas seda võimalust mitteavalikku alternatiivfondi valitsev AS SmartCap. Fondivalitsejate koguarv kvartali lõpuks siiski ei muutunud, sest turule tuli uus pensionifondide valitseja Tuleva Fondid AS.

Hetkel kuum