Valmis uus tolliseadustik

25. jaanuar 2001, 12:06

Rahandusministeerium esitab homme uue tolliseadustiku eelnõu riigikantseleile, Valitsus arutab tolliseadustiku eelnõud veebruaris.

Tolliseadustiku eelnõu põhisisuks on kogu tollikorraldusele kvalitatiivselt uue, maksustamisel põhineva õigusliku aluse loomine. Tolliseadustiku eelnõu on aluseks kogu tolliõiguse kaasajastamisele.

Tolliseadustiku eelnõu on esimene väga kaaluka õigusakti eelnõu, millega luuakse Euroopa Ühenduse nõuetele vastav õiguslik baas tolli valdkonnas. Uus seadustik võimaldab pikemas perspektiivis tolli valdkonna täielikult harmoneerida Euroopa
Ühenduse õigusega.

Tolliseadustiku eelnõus sisalduvad olulisemad muudatused praegusega võrreldes on üle tollipiiri toimetatavate kaupade liigitamine sõltuvalt nende tollistaatusest kas Eesti kaupadeks või mitte-Eesti kaupadeks ning impordi- ja ekspordimaksude määratlus. Viimase kohaselt võib need maksud tinglikult jaotada kolmeks: tollimaksud, põllumajandusmaksud ja kaudsed maksud (aktsiisid ja käibemaks), kusjuures aktsiiside ja käibemaksuga maksustamisel kasutatakse tolliseadustikus sisalduvaid norme, kui vastavas maksuseaduses ei ole ette nähtud teisiti.

Maksupoliitika osakonna juhataja asetäitja ning seaduse põhilise väljatöötaja Marek Uusküla sõnul aitab tolliseadustik rakendada turukaitsemehhanisme, seda eriti
kaubandus- ja põllumajanduspoliitika raames.

Turukaitsemehhanismid on tolliseadustiku eelnõus sätestatudn vastavalt rahvusvaheliselt üldtunnustatud põhimõtetele ja normidele ning tagavad Eesti tootjate huvide kaitse.

Tolliseadustiku eelnõu võimaldab senisest paremini teostada ka riiklikku järelevalvet väliskaubanduse üle.

Tolliseadustik asendab praegu kehtivatest tollikorraldust reguleerivatest seadustest tolliseadust ja tolliväärtuse määramise seadust, mis tolliseadustiku jõustumisel kehtetuks tunnistatakse. Tolliseadustiku eelnõuga tehakse muudatusi 28
seadusesse, vältimaks võimalikke vastuolusid nende seaduste ja tolliseadustiku vahel.

Eelnõu ettevalmistamisel lähtuti peamiselt Euroopa Ühenduse Tollikoodeksist (Community Customs Code) ja praegu kehtivast tolliseadusest, lisaks sellele võeti eeskujuks ka Leedu, Läti, Suurbritannia ja Soome tolliseadused.

Tolliseadustik jõustub vastavalt eelnõule 1. jaanuaril 2002. Selleks ajaks töötatakse välja ka kogu tolliseadustiku rakendamiseks vajalik määrusandlus.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing