Peaprokurör: Liiviku ja Jürgensoni kriminaalvastutusele võtmine on välistatud

14. august 2001, 16:45

Riigi peaprokurör Raivo Sepp on seisukohal, et Riigikontrolli poolt esitatud materjalide pinnalt kriminaalmenetluse alustamata jätmine oli põhjendatud ja seaduslik ning erastamisagentuuri juhi Jaak Liiviku ja teede- ja sideministri Toivo Jürgensoni kriminaalvastutusele võtmine on välistatud, teatas riigiprokuratuur.

Riigi peaprokurör Raivo Sepp tutvus Riigikontrolli poolt prokuratuurile
saadetud auditi 'AS Eesti Raudtee 66% aktsiate erastamislepingu ja
aktsionäride lepingu õiguspärasus' kohta koostatud peakontrolöri otsusega ja
Riigiprokuratuuri teatega kriminaalmenetluse alustamise kohta.

Sepp ütles, et ta analüüsis peakontrolöri otsust vaid kriminaalõiguslikust aspektist lähtuvalt, kuna prokuratuuri pädevusse ei kuulu väljaspool kriminaalmenetlust esinevate küsimuste lahendamine.

Erastamislepingute sõlmimine või selle katkestamine, majanduslike kaalutluste ja
otstarbe küsimused ei kuulu prokuratuuri tegevuse valdkonda.

Raudtee erastamislepingud sõlmiti Riigikogu otsuse ja Vabariigi Valitsuse korraldusest lähtuvalt. Lepingute pinnalt riigile võetud teatud tingimuslike
riskide võtmine ei moodusta ametiseisundi kuritarvitamise kuriteokoosseisu
kriminaalkoodeksi § 161 (ametiseisundi kuritarvitamine) mõttes.
Erastamisseaduse, erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse ja vastava Vabariigi Valitsuse määruse alusel on võimalik riskide realiseerumisel teha väljamakseid erastatava vara müügist saadud rahadest, võtmata seejuures kohustusi riigieelarvele ja rikkumata põhiseadust ja riigieelarve seadust.

Seega ei ole Eesti Erastamisagentuuri peadirektor Jaak Liivik ning teede- ja sideminister Toivo Jürgenson rikkunud kehtivaid seadusi, mis on kriminaalmenetluse alustamise kohustuslikuks tingimuseks ning mistõttu kriminaalvastutusele võtmine on välistatud.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing