Birjo Must • 27. aprill 2015 kell 13:45

Baltika aktsionärid kinnitasid aktsiaoptsiooni programmi

Meelis Milder  Foto: Andras Kralla

Tänasel AS Baltika aktsionäride korralisel üldkoosolekul kinnitati muu hulgas uus juhatuse aktsiaoptsiooniprogramm ja aktsiakapitali tingimuslik suurandamine.

Lisaks kinnitati koosolekul firma 2014. aasta majandusaasta aruanne ja pikendati nõukogu liikmete volitusi. Koosolekul oli esindatud 25 135 685 aktsiat ehk 61,61% Baltika hääleõiguslikest aktsiatest, teatas firma börsile.

Üldkoosolekul otsustati suurendada tingimuslikult Baltika aktsiakapitali, emiteerides täiendavalt kuni üks miljon nimelist lihtaktsiat nimiväärtusega 0,20 eurot väljalaskehinnaga 0,20 eurot.

Aktsiaoptsiooniprogrammi õigustatud isikuteks on Baltika juhatuse liikmed, kes on ametis 2015-2016. Aktsiaoptsiooniprogrammi õigustatud isikute ja Baltika vahel sõlmitakse optsioonileping, mille tingimused ja aktsiaseltsi esindaja optsioonilepingu sõlmimiseks määrab nõukogu.

Aktsiate märkimine toimub pärast kolmeaastase perioodi möödumist aktsiaoptsiooniprogrammi õigustatud isikutega optsioonilepingute sõlmimisest kahe aasta jooksul.

Aktsiaseltsi juhatus võib suurendada aktsiakapitali kuni 200 000 euro ulatuses ning aktsiakapitali uus suurus võib olla kuni 8 358 970 eurot. Juhul, kui varasemate aktsiakapitali tingimusliku suurendamise otsuste alusel emiteeritakse uusi aktsiaid täies ulatuses, võib aktsiakapitali uus suurus olla kuni 10 028 970 eurot.

Uued aktsiad annavad õiguse dividendidele alates majandusaastast, mil aktsiad emiteeriti, eeldusel, et dividendide saamiseks õigustatud isikute nimekirja ei ole enne aktsiate emiteerimist kindlaks määratud.

Hetkel kuum