1. juuni 1997 kell 22:00

Rendivara import

Kaupa kasutusrendi tingimustel importides maksustatakse käibemaksuga rendiperioodil tasumisele kuuluv rendimaksete summa koos laadimis-, pakkimis-, veo- ja kindlustuskuludega kuni Eesti tollipiirini. Rentnik tasub ajutise sisseveo tollivormistusel käibemaksu ühel rendiaastal tasumisele kuuluvalt rendimaksete summalt. Kui kasutusrendi lepingute kestus ületab ajutise sisseveo tähtaja, pikendatakse seda asukohajärgses tolliasutuses igal aastal uuesti ühe aasta võrra kuni rendilepingu lõppemiseni.

Igal aastal vormistatakse enne taasväljaveo tähtaja möödumist kaubadeklaratsioon ajutise sisseveona Eestist Eestisse. Kui rendilevõtja kasutusrendi tingimustel toodud kauba ostab või võõrandab, tuleb see deklareerida 10 päeva jooksul impordiks vabasse ringlusesse ja tasuda käibemaks väärtuselt, millega kaup müüdi või võõrandati.

Hetkel kuum