5. oktoober 1997 kell 22:00

Maksutähtaja ületamine

Maksude tasumiseks on maksu-maksjale kehtestatud konkreetsed kuupäevalised tähtajad. Oktoobrikuus tuleb tasuda septembrikuu sotsiaalmaks ja käibemaks 20. kuupäevaks. Avansiline tulumaks tuleb juriidilistel isikutel tasuda 25. oktoobriks, füüsilisest isikust ettevõtjatel tuleb 20. oktoobriks tasuda III kvartali avansiline tulumaks.

Maksuamet peab maksumaksjale enammakstud raha tagastama 30 päeva jooksul taotluse saamise päevast arvates. Nii maksu maksmise kui ka enammakstud raha tagastamise tähtaja ületamise korral arvestatakse viivist 0,12% päevas. MKS sätestab, et kui maksumaksja õigeaegselt tasutud summa laekub maksuametile hilinemisega, lahendavad küsimuse maksuamet ja raha üle kandnud krediidiasutus. Mis juhtub siis, kui maksuameti poolt maksumaksjale õigeaegselt tehtud tagastamise ülekanne hilinemisega laekub, on jäänud seaduses sätestamata.

Maksumaksja kalender oktoobris

kordustähtpäevad

20. oktoober käibedeklaratsiooni esitamise ja käibemaksu tasumise aeg eelmise maksustamisperioodi eest

20. oktoober ettevõtlusest tulu saava füüsilise isiku sotsiaalmaksu tasumise tähtaeg

20. oktoober füüsilisest isikust ettevõtja avansilise tulumaksu tasumise tähtaeg

20. oktoober sotsiaalmaksu maksmise aeg maksustamise kuule järgneval kuul

25. oktoober ettevõtte avansiliste maksete tasumise aeg

25. oktoober eelmisel kuul väljamakstud dividendidelt arvestatud tulumaksu riigieelarvesse kandmise ja deklaratsiooni (vorm DT) asukohajärgsele maksuametile esitamise aeg

Hetkel kuum