2. märts 1998 kell 22:00

Kas teie firmas täidetakse sõidupäevikut?

Millal selline määrus kehtestati? Kas selle järgi peab pidama sellist päevikut? Kas seda kontrollib politsei? Me pole sellest midagi kuulnud. Kui nii salaja toimetatakse, siis kas kardetakse ebapopulaarseid otsuseid teatatavaks teha või püütakse kedagi kiiresti süüdlaseks teha. Salaja on võetud vastu mingi määrus ja järsku sa saad teada, et oled süüdi, ja sulle öeldakse, et seaduse mittetundmine ei vabasta vastutusest.

Kui riik nii salaja toimetab, siis jääb küll mulje, et riik peab kõiki oma kodanikke maksudest kõrvalehiilijateks. Me uurime praegu Riigi Teatajaid ja kõige hämmastavam on see, et viimastes Riigi Teatajatest ei ole seda määrust veel ilmunud ja sellest ei ole ka ajakirjanduse vahendusel inimesi teavitatud. See on väga inetu. See sarnaneb looga, et Mart Opmann ei teadnud, et ta preemiat sai. Tundub, et samamoodi ei taha ta teada, et selliseid otsuseid vastu võtab.

Sellist päevikut meie firma ei pea. Kas see kehtib kõigi firmade kohta või ainult riigiasutuste kohta? Mina kuulen sellisest määrusest teie käest esmakordselt. Ma ei oskagi mingit seisukohta võtta ja loomulikult, kui ei ole sellest teadlik, siis ei pea ka mingisugust päevikut. Arvan, et see on surnult sündinud üritus, sest sellist päevikut võib fabritseerida ükskõik mismoodi ja loodetud tulemust sellest ei tule.

Ma ei ole sellisest määrusest midagi kuul-nud ja päevikut meil ei peeta. Arvan, et see üritus baseerub inimeste aususel või südametunnistusel, et kuipalju sa ise ennast maksustad.

Tänapäeva äritegevuses on era- ja ärielu niivõrd läbipõimunud, et seda on peaaegu võimatu teha. Meie firma sellist päevikut ei pea. Teie käest kuulen üldse esimest korda, et seda peab tegema.

Pisut peetakse. Miks ma ütlen, et pisut, aga sellepärast, et kui tegemist on tippjuhtidega, siis nende puhul on meil kehtestatud bensiinilimiit. Me aga ei pea ajalist arvestust, kus keegi käib või viibib. Sellest määrusest oleme natukene kuulnud ja niipalju, kui ma tean, tuleb see sellel nädalal arutusele juhatuses. Väga raske on aga jälgida, kuidas müügiesindajad ametiautot kasutavad. Totter oleks ka see, kui sõidan Tallinna ametiasju ajama ja selleks, et Tallinnas ka eraasju ajada, pean vahepeal sõitma tagasi Kiiule kontorisse, et siis uuesti Tallinna eraasju ajama sõita.

Hetkel kuum