22. märts 1998 kell 22:00

Tuludeklaratsioonist

Residendist füüsilise isiku 31. märt- siks esitatavas tuludeklaratsioonis ei tule näidata kasu, mis on saadud omandireformi käigus tagastatud maa esmamüügist. Iga järgmise tehinguga selle maa võõrandamisest saadud kasu kuulub maksustamisele. Samuti kuulub maksustamisele pärimise teel omandatud maa võõrandamisest saadud kasu.

Kui isik on omandanud maa tagastamise nõudeõiguse pärimise või nõudeõiguse loovutamise teel, loetakse selle esmamüügist saadud tulu omandireformi käigus tagastatud maa võõrandamisest saadud tuluks, mis tulumaksuseaduse § 67 lõige 2 punkt 21 alusel maksustamisele ei kuulu.

Residendist füüsiline isik ja kassapõhist arvestusmeetodit kasutav füüsilisest isikust ettevõtja arvestab eelmise aasta kohta esitatavas tuludeklaratsioonis tulu, mis ta on 1997. kalendriaastal saanud rahas või muu vara näol.

Hetkel kuum