23. märts 1998 kell 22:00

Valitsus kaotas õiguse tollidele

Tollitariifiseaduse vastuolulisusele juhtis tähelepanu õiguskantsler Eerik-Juhan Truuväli. Tema väitel on tollimaks riiklik maks ja põhiseaduse kohaselt on riiklike maksude kehtestamine ja tühistamine riigikogu suveräänne ning võõrandamatu õigus, mida tal ei ole õigust delegeerida täidesaatvale võimule.

Valitsuse nõuniku Heido Vitsuri sõnul arutab valitsus tõenäoliselt kujunenud olukorda. «Valitsus ei saa enam kasutada operatiivseid tolle, vaid pikaajalisi tolle,» rääkis Vitsur.

Vitsur möönis, et kuna 1. jaanuaril sai Euroopa Liiduga tollide kehtestamise aeg ümber, saab valitsus peamiselt arutada, kas rakendada tolle Ameerika Ühendriikide, Venemaa või mõnede kolmandate riikide suhtes.

Tollitariifiseaduse 15. paragrahvi 3. ja 5. lõike kohaselt kehtestab ja tühistab vabariigi valitsus tollitariifimäärad ja eritollitariifimäärad.

Riigikohus leidis, et tollitariifiseadusega tollimaksu kehtestamise ja tollitariifi sätestamise delegeerimine vabariigi valitsusele on vastuolus põhiseaduses deklareeritud võimude lahususe ja tasakaalustatuse põhimõttega.

«See on demokraatliku õigusriigi põhimõtte rikkumine, sest see ohustab ka igaühe põhiõigusi, õiguskindlust ja avaliku halduse seaduslikkust,» on kirjas kohtuotsuses.

Riigikogu majanduskomisjoni esimehe Tiit Made sõnul ei pruugi riigikogu hakata tollitariifiseadust ümber tegema. «Kuna põhiline, 15. paragrahv kaotas kehtivuse, pole seadusel enam mingit mõtet,» ütles ta.

Hetkel kuum