30. märts 1998 kell 22:00

Kas Reformi-erakond peaks liituma koalitsiooniga?

Riigi seisukohast oleks kõige parem, kui saavutatakse mingisugune stabiilsus ja stabiilsust ikka muud moodi ei ole võimalik saavutada kui enamusvalitsusega.

Teine küsimus on see, kas Reformierakond peaks valitsusse minema üksinda või peaks kaasama kogu nn ühendatud opositsiooni. Ühendatud opositsiooni lõhkumise nimel ei tohiks Reformierakond minna valitsusse. Kuidagimoodi tuleks saavutada kokkulepe, et kas valitsusse minnakse koos või vähemalt oleks Isamaaliidult ja Mõõdukatelt ka mingisugune nõusolek koostööks.

Arvan, et enamusvalitsus on riigi seisukohast vajalik, aga silmas pidades seda olukorda, mis tekib pärast järgmisi valimisi, on oluline, et ühinenud opositsioon säilitaks oma liitlassuhted. Kõige parem variant on, kui kogu ühinenud opositsioon läheks valitsuskoalitsiooni, ja teine võimalus, kui Mõõdukate ja Isamaaliidu heakskiidul või nõusolekul liituks valitsuskoalitsiooniga ainult Reformierakond.

Olla enne valimisi valitsuses on ilmselt kehvem kui opositsioonis, sest sellega võtab Reformierakond vastutuse endale mitte ainult selles osas, mis tuleb, vaid ka eelneval perioodil tehtu eest.

Mina Reformierakonna asemel ei liituks koalitsiooniga. See, kui koalitsiooniga liituks ühinenud opositsioon terves koosseisus, oleks natukene narr. Nii võib ju teha, aga ma ei näe sellisel sammul erilist mõtet. Sellega nõustuks opositsioon jagama praeguse valitsuskoalitsiooni vastutust seni tehtu eest.

Ega tegelikult ei olnud meil ju tegemist nii väga vähemusvalitsusega. Osa opositsioonist hääletas koos valitsusega, osa koalitsioonist hääletas jälle valitsusele vastu ja need piirid ei olnud nii selged. Arvan, et Eesti vajaks erakorralisi valimisi ja arvan seda juba möödunud suvest saadik. Meie elu areneb niivõrd kiiresti, et see nelja-aastane periood on liialt pikk, tekkinud on uued probleemid. See, et koalitsioon ja opositsioon nii segamini hääletavad, näitab seda, et on kujunenud välja juba teistsugused kooslused.

Hetkel kuum