30. märts 1998 kell 22:00

Opmann arutas ELi toetustingimusi

Rahandusminister Mart Opmann ja Euroopa Liidu regionaalarengu poliitika ja rahaliste vahendite peadirektoraadi üksuse juht Robert Shotton arutasid Eestile planeeritava toetuse saamiseks vajalikke korralduslikke külgi.

Euroopa Liidult struktuurivahendite saamiseks on Eestil vaja ette valmistada õiguslikud alused, sealhulgas eelarvevahendite planeerimine ja eraldiste tegemine kuni viieks aastaks, tulenevalt ELi struktuurivahendite planeerimise nõuetest, teatas ministeeriumi pressiesindaja.

Veel on vaja kinnitada administratiivne korraldus, sealhulgas ministeeriumide koostöö riigieelarve osas.

Toetuse saamiseks on vaja luua avalikus sektoris sise- ja finantskontrolli süsteem ning leida kaader projekti monitooringu ja hindamise tegemiseks.

Eestile on projektide ettevalmistamiseks ja järgimiseks aastaks eraldatud kuni kolm miljonit ECUd ehk ligi 47,7 miljonit krooni. Summa lisandub Phare programmist 1998. aastal saadavale 18 miljoni ECU ehk ligi 285,9 miljoni krooni suurusele toetusele.

Euroopa komisjon langetas eelmise aasta lõpus rahastusotsuse 60 miljoni ECU ehk ligi 353 miljoni krooni eraldamise kohta uuele programmile SPP (Special Preparatory Programme for the Preparation of the Candidate Countries for EU Structural Policy). Raha eraldatakse kõigi liitumist taotlevate riikide ettevalmistamiseks toetuse saamiseks eelstruktuurifondidest alates 2000. aastast kuni liitumiseni ning ELi struktuurifondide vahenditest pärast liitumist.

Shottoni juhitava töögrupi ja Eesti ühisarvamus vahendite kasutamiseks kooskõlastatakse 15. aprilliks. BNS

Hetkel kuum