3. mai 1998 kell 22:00

Maksud dividendidelt

Riigikogu on poole aasta jooksul kaks korda muutnud mitteresidentidele väljamakstavate dividendide maksustamist. 01.01.98 jõustus tulumaksu seaduse muudatus, mille järgi tuli hakata kõigile mitteresidentidele makstavatelt dividendidelt kinni pidama tulumaksu 26%. Uuem muudatus (RT I 1998, 28, 353) sätestab aga, et tulumaks tuleb mitteresidendile makstavatelt dividendidelt kinni pidada ainult siis, kui mitteresidendi osalus Eesti äriühingus on alla 25% kapitalist. See muudatus jõustati tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 1998. a. Järelikult erinevalt portfelliinvestoritest ei ole muutunud strateegilistele investoritele makstavate dividendide maksustamine.

Kui dividende saab mitteresident, kelle osalus on alla 25% ja tema asukohamaaga on Eestil sõlmitud maksuleping, siis reeglina on kinnipeetava tulumaksu määr madalam, enamasti 15%.

Hetkel kuum