10. juuni 1998 kell 22:00

Veevärgieeskirjad vajavad juriidilist analüüsi

Tallinna linnavalitsuses on ettevalmistamisel Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja eelnõu. Samal ajal on AS Tallinna Vesi välja töötanud liitumistasu eeskirja ASi Tallinna Vesi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisel, mis rakendub 1. juunil vaatamata sellele, et nimetatud eelnõus on lõplikult määratlemata põhimõtted.

Eesti kinnisvarafirmade liidu, Eesti ehitusettevõtjate liidu ja Eesti ehituse tellijate liidu ühisnõupidamisel 5. juunil leiti, et eeskirjades on mitmed põhimõtted tasakaalustamata ja lähtuvad ühe poole monopoolsest olukorrast, kus liitujapoolsed võimalused on oluliselt piiratud.

Monopoolsele ettevõttele on jäetud praktiliselt piiramatud võimalused ühisveevärgiga liitumis- jm tasude määramisel. ASi Tallinna Vesi välja pakutud liitumistasu on põhjendamatult kõrge ja ei tugine loogilisele majanduslikule arvestusele. Samas jääb selgusetuks, milliseid kulutusi kaetakse liitumis- jm tasudega (otsene vastuolu tarbijakaitseseadusega). Liitumistasu rakendamise eeskirja järgi on liitumistasu suurus võrdsustatud investeeringutega (liitude arvates tuleb põhiosa investeeringuid katta tarbimistasu arvel). Eeskirja järgi pole liitumistasu ühekordne makse, fikseerimata on selle kehtivusperiood, puudub ka kohustus anda kvaliteetset vett lõpptarbijale. Teatud küsimustes otsustamisõiguse jätmine ASi Tallinna Vesi juhatuse tasemele muudab küsitavaks liitumistasude tingimuste võrdsuse põhimõtte kõigile liitujatele.

Liidud on seisukohal, et ASi Tallinna Vesi nõukogu vastu võetud «Liitumistasu rakendamise eeskiri ASi Tallinna Vesi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisel» tuleb tühistada ning «Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja» eelnõu ei saa praegusel kujul vastu võtta.

Dokumendid vajavad laiemat arutelu ja juriidilist analüüsi.

Hetkel kuum