14. september 1998 kell 22:00

Eesti vedajalt võetakse TIR

Septembriga lõpeb ka rahvusvahelise maanteetranspordi liidu (IRU) antud armuaeg Eesti vedajatele seadmaks korda oma TIR-märkmike finantsgarantiid.

Eesti eksportöörid-importöörid on võib-olla lähiajal sunnitud loobuma Eesti vedajate kasutamisest, sest veofirmad ei suuda leida TIR-märkmike kasutamiseks vajalikke garantiisid.

Kindlustusseltsid pole huvitatud tolliriskide garanteerimisest. Aasta alguses loobus vedaja vastutuse kindlustamisest Salva Kindlustus. Üks põhjus oli selgusetus, kuidas toimub TIRi pretensioonide lahendamine. Salva Kindlustuse transpordikindlustuse osakonna juhataja Renee Mahla väitel garanteeritakse TIRi riske kolme sambaga -- TIR-märkmike müügist moodustatud IRU fond, ERAA juurde moodustatud fond ja kindlustusfirmade garantiikiri, mille järgi peab garantii väljastanud kindlustusselts pretensiooni korral ERAA-le vastuvaidlematult ja kohe raha maksma. «Ebaselgeks jääb, millal kasutatakse IRU fondi, millal ERAA fondi ja millal rakendub garantiikiri. Äkki küsib ERAA kohe raha garntii väljaandja käest. Äkki ei küsi mõne kindlustusseltsi käest üldse,» ei saa Mahl aru.

ERAA peasekretäri Toivo Kuldkepi arvates ei julge kindlustusseltsid võtta enda peale suurte tolliriskide kindlustamist. Ühe TIR-dokumendi kohta on garantii 50 000 dollarit. Vedaja vastutuse kindlustamine on kindlustusturule laiali jaotunud. Kindlustusseltsidel eraldi on seda liiki kindlustust vähe, mistõttu ei kata saadud preemiad tekkida võivat kahjujuhtumit.

Salva eeskuju järgivad teised kindlustusfirmad. Kuldkepp kardab, et vedajatele TIR-garantiide andmise lõpetab ka ASA. Küllap saab senisel ühel suuremal transpordikindlustajal Ingeselgi mõõt täis, kui vedajad hakkavad lähiajal kindlustusseltsidelt välja nõudma 6 miljonit krooni, mis on tekkinud Venemaa pretensioonidest.

Tegelikult puudub veel ka ERAA juures TIRi tagatisfond. Vedajad ei jõua põhimõttelise kokkuleppeni luua fond ERAA omakapitali põhjal. Ei taheta leppida mõttega, et kui minul läheb kõik hästi, siis miks peab minu ERAAsse makstud rahaga lunastama teiste patte.

Kuldkepp ei näe ohtu, et Eesti vedajad kaotavad õiguse TIR-märkmikule. Enamikus kehtivad kuni aasta lõpuni kindlustusseltside poolt seni väljastatud garantiikirjad. Mõned vedajad on suutnud garantiikirja välja kaubelda pankadelt ning mõned on pantinud kinnisvara.

Paraku pole aasta lõpp, mil lõpevad kindlustuseltside garantiid, enam mägede taga. Pankadelgi on raske ja kulutusi kaalutakse hoolikalt. Tõenäoliselt ei kiputa sarnaselt kindlustusseltsidega garanteerima vedajate riske. Pantimiseks sobivat kinnisvara pole kõigil vedajatel samuti. TIRi kasutamise õiguse nimel on vedajatel oluline jõuda kiiresti kokkuleppele tagatisfondi loomises.

Hetkel kuum