30. september 1998 kell 22:00

Suletud büroo head ja vead

Olgugi et praegune trend on avatud büroode suunas, leidub firmasid, mille tööruume sisustama hakates oleks mõttekam planeerida konservatiivne suletud büroo. (Vähemalt seni, kuni Eestisse pole veel jõudnud nn flexible office, kus võid valida endale meeldiva, piisava privaatsusega koha töötamiseks.)

Suletud büroo sobib sellise ameti inimestele, kelle töö nõuab pikaajalist mõttetööd ja analüüsi. Tavaliselt on nendeks firmas spetsialistid, kelle erialane töö ei nõua aktiivset infovahetust, vaid pigem kätkeb endas info hankimist igasugustelt muudelt kandjatelt kui inimene.

Kuigi juhtimise seisukohalt on otstarbekam jätta juht võimalikult alluvate lähedale -- psühholoogid väidavad avatuse soodsat mõju juhtimisele -- planeeritakse büroos tavaliselt juhikabinet eraldi.

Ei saa eitada juhikabineti kui staatussümboli tähtsat kohta ning süsteemi juhi süvenenud mõttetöö vajalikkust. Pealegi on mitme divisjoniga firmas juhte eri tasanditel ja kabinetid kergendavad võõral firmas orienteerumist.

Kui firmas käib palju kliente, siis tuleb mõelda, mida nad firmalt ootavad. Kui klient ootab firmalt kiiret tegutsemist ja oma probleemidele lahenduste aktiivset otsimist, on parem valida avatud kontor.

Kui aga klient ootab firmalt sügavat analüüsi ning otsuseid, mis mõjutaks tema käekäiku veel pkka aega, tundub parem olevat suletud kontor. Tavaliselt on kliendil endale väga tähtsat probleemi kergem firma esindajale selgitada nelja silma all. Avatud büroodes on omaette nurgakese leidmine raske.

Et suletud kontor seondub konservatiivsusega, siis mõjub suletud kabinetisüsteem hästi neile firmadele, kes tahavad endast jätta alalhoidlikku muljet.

Kuigi praegune ühiskond soosib riskijulgust, on siiski alasid, kus inimene eelistab riskivabat firmat. Üks selline näide on kindlasti pangandus.

Suletud büroo puhul tuleb aga arvestada, et tõenäoliselt ei mahu teie kontorisse nii palju töökohti, kui avatud büroosse. Samuti kulub büroo ehitamisel ja sisustamisel rohkem materjali ning töökoha hind võib seeläbi tõusta. Töökoha maksumus oleneb väga suuresti valitavatest ehitusmaterialidest.

Ka büroo sisekujundusele esitavad avatud ja suletud kontorid erinevaid nõudeid. Kui iga kabinet on omaette tervik, tuleb leida konseptsioon, millega erinevad ruumid ühendada. Avatud büroo on omaette kujunduslik tervik.

Suletud kontor pakub kujundajale võimalusi katsetada ühe idee erinevaid variatsioone mitmes ruumis.

Hetkel kuum