30. oktoober 2000 kell 22:00

Kas asulas võib sõita 90 ja maanteel 120ga?

Mõnel teelõigul on piirkiirus liiga madal. Piisavalt on ka vastupidiseid näiteid: on teid, kus eeskirjade järgi võib sõita 50ga, aga augud või lamavad politseinikud sunnivad 5 km/h liikuma. Inimesed on harjunud valima kiirust rohkem vastavalt teeoludele kui eeskirjadele. Lumetuisus kümnemeetrise nähtavuse korral ei sõida keegi Tartu maanteel 90ga ja vaatamata sellele, et seadus lubab. Selliste ilmadega pole teedel patrulle näha, kuigi just siis võiks neid olla, nt ohtlikes paigus ajutisi märke-foore-valgusteid üles panemas, nagu seda tehakse Lääne-Euroopas. Oleks kena, kui teedel oleks enam põhjendatud hoiatusmärke koos soovitusliku kiiruse märgiga. Siis võiks piirkiirust parematel teedel suurendada. Ehk siis mitte sõitjate keelamise, vaid aitamise poliitika.

Kuigi olen kahjuks ka ennast mõnikord tabanud lubatud piirkiirust ületamas, tunduvad sellised piirkiirused Eesti oludes ohtlikud. Kui arvestada asjaolu, et vähem kui 20 km/h piirangut ületades tõsist karistust ei järgne, saame võimaliku summaarse kiiruse, mille puhul vanemat sorti autod kipuvad lendu tõusma. Piirangud peavad arvestama mitte ainult heade autode roolis istuvate kogenud juhtidega, vaid ka kogenematute, kehvemate autodega, väsinud juhtidega ja nendegagi, kes maanteel lähenevale autole rahumeeli ette keeravad. Küll tasuks kvaliteetsetel teelõikudel lubada veidi suuremat kiirust, kasu oleks ka miinimumkiiruse kehtestamisest: Tallinna?Tartu lõigul vähendaks see sõiduaega tipptunnil ilmselt rohkem kui suurem lubatud kiirus.

Olen üldiselt kiiruse piirmäärade tõstmise poolt. Kui ettepanek tähendab, et reeglina jäävad kiirusepiirangud sellisteks, nagu need on täna, kuid seadus võimaldab erandina kehtestada teatud teelõikudel ja ajal (suvel ja valgel ajal) suuremaid piirkiirusi, on asi igati mõistlik. Kindlasti on linnas teelõike, kus võiks sõita ka 90ga. Kui pakutud piirmäärad on kavatsetud reeglina, siis ma neid kindlasti ei pooldaks. Üldiselt olen seniste piirangute poolt, kuigi suuremat kiirust lubavaid erandeid võiks olla rohkem.

Pooldan piirkiiruse suurendamist linnades ja maanteedel osaliselt, liiklusohutusnõuetele vastavatel teelõikudel. Talvel suuremat kiirust lubada oleks väär. Suviti võiks korralikel mitmerealise sõidusuunaga valitud teelõikudel lubada 110 asemel 120 km/h. Pole ju mingi saladus, et suur osa autojuhtidest ületab lubatud kiirust, sõites nt Tallinnas 50 asemel 70ga. Piirkiirust suurendades tuleks kindlasti karmistada karistusi, et takistada olukorda, kus ka politsei ei pea 10 km/h lubatust kiiremini sõitmist eriliseks patuks. Kuigi riigikogu liikmetel nagu ettevõtjailgi on alatasa kiire ja tihti ummikute jms tõttu raske piiranguist kinni pidada, ei tohi olematu liikluskultuuriga Eesti riigis piirkiiruse ülepeakaela suurendamisega matusekontorite käivet tõsta.

Hetkel kuum